Hyppää sisältöön

CitiCAP-pyörätien rakentaminen alkaa

CitiCAP-pyörätien rakentaminen alkaa. Tänä vuonna toteutettava 2,5 kilometrin pituinen, muista liikennemuodoista eroteltu, sujuva ja turvallinen pyörätie on yksi Lahden pyöräilyn tavoiteverkon pääreiteistä.

Tavoiteverkolle määritellyn pääreitistön tulisi kokonaisuutena valmistua vuoteen 2030 mennessä.  Nyt rakennettava pyörätie palvelee valmistuttuaan kaikkia lahtelaisia, joilla on asiointitarpeita eteläiseen Lahteen.  Pyörätiellä tullaan kokeilemaan erilaisia älykkäitä sovelluksia kuten energiaa säästävää valaistusta ja infotauluja. Hankkeen rahoituksesta 80% tulee Euroopan Unionilta.

Hankkeen aikana on järjestetty useita asukastilaisuuksia ja pyörätien linjauksesta päätettiin yhteistyössä asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa. Linjausta muutettiin alkuvaiheessa asukkaiden toiveiden takia. Mielipiteet on pyritty ottamaan huomioon, kuitenkin pitäen mielessä se, että kaupungin tehtävänä on rakentaa turvallista ja hyvien suunnitteluohjeiden mukaista pyöräilyinfrastruktuuria, joka palvelee laajaa joukkoa lahtelaisia koko kaupungin alueelta.

Viime päivinä Uudenmaankadun varren puut ovat nousseet pääosaan pyörätiestä sosiaalisessa mediassa käydyissä keskusteluissa. Hanke on herättänyt suuria tunteita ja myös toimenpiteitä. Aiemmin työmaalle puuston säästämismahdollisuuksien selvittämiseksi sovittu kartoitus viivästyi, kun sitä varten asetetut mittatikut varastettiin ennen varsinaisen työn aloittamista.

Saadun palautteen, tarkastettujen suunnitteluperiaatteiden sekä toimivuustarkastelun jälkeen Lahden kaupunki on päättänyt toteuttaa väylän kavennettuna välillä Harjantekijänpolku – Linjakatu.  Kavennus mahdollistaa meluvallin rakenteiden jättämisen nykyiselleen. Samalla keskustelua herättäneistä puista valtaosa pystytään säästämään. Maanrakennustöiden aikana todennäköisesti muutamia puita joudutaan joka tapauksessa kaatamaan. Lähtökohtaisesti jokaisen puun kaataminen harkitaan tapauskohtaisesti.

Pyörätien rakennuttajana CitiCAP-hankkeessa toimii insinööritoimisto Lepistö sekä urakoitsijana Hyvinkään tieluiska Oy. Työmaa käynnistyi 1.4.2020, tavoitteellinen valmistumisaika on 1.9.2020.

Haluamme hankkeen kaikkien osapuolien puolesta kiittää kaupungin asukkaita yhteistyöstä ja vuoropuhelusta. Viestimme rakennusprosessin etenemisestä aikana säännöllisesti sosiaalisessa mediassa.

Aihealueet