Hyppää sisältöön

DigiOnen-palveluiden tuottajiksi saatiin alansa parhaat toimijat

DigiOne-palvelualusta kokoaa kaikki koulutuksessa ja oppimisessa tarvittavat palvelut yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. DigiOne tulee muuttamaan merkittävästi koulujen arkea. Se tulee korvaamaan DigiOnen seitsemässä kehittäjäkaupungissa muun muassa Wilman.
DigiOne - kansallinen hankekuva

DigiOne-hankkeen yhteiskehitettävien palveluiden toimittajat on kilpailutettu. Sopimukset on tehty neljän yrityksen kanssa, ja niiden jokaisen vahvuudet ja osaaminen tukevat DigiOne-hankkeen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamista. Uusien palvelukehittäjien kanssa saamme parhaat asiantuntijat kehittämään jokaista palvelukokonaisuuden osaa.

Kodin ja koulun yhteistyön palvelun tuottaa vahva viestintäteknologian osaaja Hailer Oy. Palvelu tulee kokoamaan kodin ja koulun välisen viestinnän ja asioinnin yhteen paikkaan, lisäämään vuorovaikutuksen edellytyksiä ja helpottamaan oppijoiden tukemista sekä pedagogista toimintaa.

Hakemisen ja päätöksenteon palvelu toteutetaan yhteistyössä Kuntien Tiera Oy:n kanssa Fujitsu Finland Oy:n CaseM-ratkaisulla, joka on tunnettu käyttäjäystävällisistä lomakkeista ja prosesseista sekä sujuvasta prosessienhallinnasta. Se nopeuttaa ja helpottaa huoltajien ja oppijoiden sähköistä asiointia sekä parantaa tietoturvaa.

Luku- ja työjärjestysten palvelun kilpailutuksen voitti itävaltalainen Untis GmbH. Untiksen tehokasta optimointia hyödyntävä ratkaisu on käytössä ympäri maailmaa 76 maassa ja yhteensä yli 26 000 koulussa. Palvelu helpottaa resurssien tehokasta käyttämistä, ja sitä kehitetään edelleen vastaamaan paremmin erityisesti suomalaisen lukiokoulutuksen tarpeita.

Opetuksen suunnittelun palvelu tuo aivan uusia mahdollisuuksia hyödyntää opetussuunnitelmatietoja nykyistä paremmin opetuksen ja oppimisen arvioinnin suunnittelussa. Kilpailutuksen voittanut BeanBakers Oy on tunnettu ohjelmistokehityshankkeistaan, joissa yhdistyvät digitaalisen palvelumuotoilun, ohjelmistoalan ja opetusteknologian osaaminen.

DigiOne uudistaa koulutuskenttää

DigiOne helpottaa opetus- ja kasvatusalalla työskentelevien arkea ja tuottaa paljon arvokasta tietoa oppimisesta ja oppijoista. Lähtökohtina on tukea oppijan oppimista, hyvinvointia ja omien henkilökohtaisten tavoitteiden asettamista.

Olennaista on, että yksittäisen oppijan tiedot kulkevat sujuvasti DigiOne-palvelussa oppijan mukana koulutusasteelta toiselle, ja tieto on sitä tarvitsevien saatavilla kootusti ja helposti analysoitavassa muodossa. Yhteisen alustan ja ekosysteemin ansiosta koulutuksenjärjestäjät voivat ottaa helposti käyttöön erilaisia markkinoilla olevia koulutusteknologian palveluita. Uusien kumppaneiden ansiosta DigiOne voi kehittää kasvatus- ja opetusalaa uudistavia palveluita ja luoda yhteentoimivan kokonaisuuden. Avoimien rajapintojen ansiosta julkisten ja kaupallisten toimijoiden palveluita on helppo liittää DigiOne-palvelualustalle.

Lahden perusopetuspalveluista opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen kertoo, että Lahti liittyi DigiOne-hankkeeseen vuoden 2021 alusta, hanke kestää vuoden 2023 loppuun. Tänä aikana tuotetaan perusopetukseen ja lukioon palvelut, jotka otetaan käyttöön 2024.
– Tässä suunnitellaan ja toteutetaan toiminnallista ja pedagogista muutosta. Pilottikoulujamme ovat Kasakkamäen, Kivimaan, Kärpäsen ja Lähteen peruskoulut, jotka pääsevät jo tänä vuonna tutustumaan ja hiomaan tulevia palveluita.

Kilponen toteaa luottavansa siihen, että tulevien DigiOnen käyttäjien arki on nykyistä sujuvampaa, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen helpompaa.

Tavoitteena on, että vuonna 2028 on mukana 80 kuntaa

DigiOne-hankkeen johtaja Kirsi Lehto toteaa, että julkisten palveluiden kilpailuttaminen on aina todella haastavaa.
– Olen hurjan tyytyväinen siihen, että saimme kehittäjäkumppaneiksemme mukaan toimijat, jotka edustavat oman osaamisensa huippua! On ollut hienoa huomata, että kaikilla mukana olevilla toimijoilla on halu asettaa rima korkealle ja halu tehdä yhteistyötä. Seuraavat pari vuotta tulevat olemaan todella haastavia ja iso näytön paikka meille kaikille. Olen kuitenkin luottavainen siihen, että yhdessä voimme onnistua.

– Tällä hetkellä DigiOnen kehitystyössä olevat kunnat kattavat yli neljänneksen Suomen asukasluvusta. Rakennamme skaalautuvaa mallia, jossa lähtökohtana on laajentaa palveluita myöhemmin perus- ja lukio-opetuksesta myös varhaiskasvatukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Tavoitteena on, että vuonna 2028 on mukana 80 kuntaa, Lehto jatkaa.

DigiOne-palvelukokonaisuutta on kehitetty vuodesta 2019 alkaen. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä Kuntien Tiera Oy:n, Gofore Oyj:n ja Alfame Systems Oy:n osaajien kanssa. Hankkeessa on ollut mukana yli 500 asiantuntijaa, joista valtaosa on kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia.

Lisätietoja

DigiOne
Kirsi Lehto, hankejohtaja, kirsi.lehto@vantaa.fi
Ilkka Kalo, ohjausryhmän puheenjohtaja, Ilkka.kalo@vantaa.fi

Lahden kaupunki,
perusopetuspalvelut, opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen, p. 044 716 1328, lassi.kilponen@lahti.fi

www.digione.fi
DigiOnen esittelyvideo konkretisoi tavoiteltavaa muutosta, kesto 6 min: Parempi arki kaikille

_ _ _

DigiOne-hankkeen tavoitteena on rakentaa uudenlainen koulutusalan alustatalousekosysteemi. Digitaaliselle palvelualustalle kootaan erilaisia koulutuksenjärjestäjien palveluita, jotka edistävät pedagogisen toimintakulttuurin uudistamista. Ekosysteemiä kehitetään helpottamaan ja parantamaan oppijoiden, opettajien, rehtoreiden ja muun henkilökunnan arkea sekä edistämään oppimista, yhteiskehittämistä ja yhdenvertaisuutta. Hankkeessa tuotetut palvelut laajennetaan kaikkien Suomen kuntien käyttöön vuodesta 2024 alkaen. DigiOne on seitsemän kunnan; Espoo, Jyväskylä, Lahti, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa, sekä Kuntien Tieran yhteinen hanke. Hankkeen aikana Vantaan kaupunki toimii isäntäkaupunkina, ja hankkeen jälkeen Kuntien Tiera vastaa DigiOnesta.