Hyppää sisältöön

Eläkeläisten määrä kasvanut Lahdessa lähes 15 % vuosina 2010 – 2019

Tilastokeskus julkaisee vuosittain tietoja väestön pääasiallisesta toiminnasta. Koko maan väkiluku oli vuoden 2019 lopussa 5 525 292, 10 vuoden aikana (2009-2019) väestö on kasvanut 3,2 % (173 800 henk.). Espoossa ja Vantaalla väkiluku on kasvanut suhteellisesti eniten, yli 18 %, myös Tampereella, Oulussa ja Helsingissä kasvua oli yli 12 % 10 vuoden aikana. Lahdessa kasvua oli 3,4 %, vain Kouvolassa (-6,9 %) ja Porissa (-1,1 %) väkiluku väheni.

Työvoiman osuus oli koko maassa 47,7 prosenttia kokonaisväestöstä vuoden 2019 lopussa. Työvoiman osuus oli suurin Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Tampereella, yli 50 prosenttia koko väestöstä, pienin Kouvolassa, Porissa, Joensuussa ja Lahdessa, alle 47 %.

Työvoiman määrä on kasvanut 10 vuoden aikana koko maassa 1,7 % (42 000 henk.), eniten kasvua oli Vantaalla ja Espoossa (noin 15 %), myös Oulussa, Helsingissä ja Tampereella kasvua oli yli 10 %. Työvoiman määrä väheni Kouvolassa (-10,3 %), Porissa (-2,6 %) ja Lahdessa (-1,1 %).

Eläkeläisten osuus kokonaisväestöstä oli koko maassa 25,9 % vuoden 2019 lopussa. Suurin eläkeläisten osuus oli Kouvolassa (32,9 %), Porissa (30,1 %) ja Lahdessa (28,2 %), pienin Espoossa (16,8 %) ja Vantaalla (18,1 %).

Eläkeläisten määrä on kasvanut koko maassa 11,9 % (yli 171 000 henk.) vuosien 2010-2019 aikana. Eniten kasvua oli Espoossa, Vantaalla ja Oulussa, yli 20 %, Lahdessa 14,7 %. Vähiten kasvua eläkeläisten määrässä oli Porissa ja Kouvolassa, alle 8 %.

0-14-vuotiaiden osuus väestöstä oli koko maassa 16 prosenttia vuoden 2019 lopussa. Nuorimpien ikäluokkien osuus oli suurin Espoossa, Oulussa ja Vantaalla 17,5-19,3 prosenttia koko väestöstä, pienin Turussa, 12,8 prosenttia. Lahdessa 0-14-vuotiaiden osuus väestöstä oli vuonna 2019 14,7 %.

0-14-vuotiaiden määrä on vähentynyt 10 vuodessa koko maassa -1,9 % (-17 287 henk.). Suurista kaupungeista kasvua oli eniten Helsingissä (18,1 %) ja Espoossa (14,5 %). Lahdessa 0-14-vuotiaiden määrä väheni -0,2 %, Joensuussa -1,9 %, Porissa -6,8 % ja Kouvolassa -16,1 %.

Opiskelijoiden ja koululaisten osuus kokonaisväestöstä oli koko maassa sekä Lahdessa 7,1 prosenttia vuoden 2019 lopussa. Opiskelijoiden ja koululaisten osuus oli suurin Joensuussa, Jyväskylässä ja Oulussa, 10 prosenttia tai enemmän kokonaisväestöstä, pienin Kouvolassa, Vantaalla ja Porissa, alle 7 %.

Opiskelijoiden ja koululaisten määrä on vähentynyt 10 vuodessa koko maassa -7,6 % ( n.31 000 henk.),  kasvua oli eniten Vantaalla, Espoossa, Jyväskylässä ja Turussa, 6,7-9,0 %, Lahdessa opiskelijoiden ja koululaisten määrä väheni -7,3 %, Porissa -13,2 % ja Kouvolassa -18,9 %.

Työttömän työvoiman osuus kokonaistyövoimasta, eli vuoden 2019 lopullinen työttömyysaste oli koko maassa 9,8 %. Korkein työttömyysaste oli Joensuussa (14,2 %), Lahdessa (13,6 %) ja Porissa (13,3 %), matalin Espoossa (7,4 %) ja Vantaalla ( 8,4 %).

Lähde: Tilastokeskus, Pääasiallinen toiminta.