Hyppää sisältöön

Elintarvikevalvonnan perusmaksu tulee voimaan 1.1.2022

Uudessa elintarvikelaissa säädettiin valvonnan perusmaksusta. Elintarvikevalvonnan perusmaksu peritään valvontakohdekohtaisesti kunnan valvomilta kohteilta.

Valvonnan perusmaksu

Valvonnan perusmaksu on 150 € vuosittain. Se peritään ensimmäisen kerran vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sen mukaan mikä on valvontakohteen tilanne vuoden alussa. Jatkossa valvonnan perusmaksu peritään samalla tavoin vuosittain.

Keitä perusmaksu koskee

Perusmaksu koskee kaikkia toimipaikkoja, joilla on hyväksyntä tai joilta edellytetään ilmoitusta rekisteröintiä varten eli käytännössä valvonnan perusmaksu koskee lähes kaikkia kunnan valvomia elintarvikehuoneistoja ja elintarviketoimintoja sekä elintarvikekontaktimateriaalitoimijoita.

Valvonnan perusmaksusta on säädetty elintarvikelaissa 297/2021, joka tuli voimaan 21.4.2021.

Valvonnan perusmaksu on veroluonteinen maksu. Se ei määräydy valvontatarpeen mukaisesti. Maksua ei peritä kesken vuotta, eikä ositetusti vaan aina 150 € suuruisena.

Valvonnan perusmaksu ei koske seuraavia kohteita

Valvonnan perusmaksu ei koske alkutuotantoa ja alkutuotannon yhteydessä tapahtuvaa elintarviketoimintaa. Valvonnan perusmaksusta on lisäksi vapautettu

  • yleishyödyllinen toiminta
  • kyläkaupat
  • poron lihan ja kuivalihan myynti sekä riistan lihan myynti ilmoitetuista lahtivajoista

Lisätietoja

Vaikka elintarvikehuoneisto tai toiminta olisi vapautettu valvonnan perusmaksusta niin kohde on valvonnan piirissä ja muusta valvonnasta peritään maksut elintarvikelain 73 §:n mukaisesti.

Lisätietoja valvonnan perusmaksusta Ruokaviraston sivuilta.

 

Lahden ympäristöterveys