Hyppää sisältöön

Elinvoima- ja työllisyysjaosto 11.4.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto myönsi 50 000 määrärahan torin viihtyisyyden edistämiseksi.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto osoitti Lahden kauppatorin viihtyvyyteen 50 000 euroa kesälle 2022. Viihtyisyyskonseptin ajatellaan parantavan torin houkuttelevuutta ja antavan liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. Määrärahalla mahdollistetaan esimerkiksi kävijöiden viihtyisyyttä parantavaa oleskelutilaa, istutuksia ja pienimuotoisia tapahtumia kauppatorille.

Lahden kaupunki on neuvotellut kaupungin strategiaan, tavoitteisiin ja tarpeisiin sopivista markkinointi-, viestintä- ja vieraanvaraisuustoimista MotoGP -kisaviikonlopun yhteydessä ja kilpailuaikana toteutettavista toimenpiteistä KymiRing-kilpailualueella ja Lahden satamassa. Jaosto merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi. Toimenpiteiden valmistelu ja tarvittava päätöksenteko jatkuu yhteistyössä konsernihallinnon kanssa.

Lisäksi elinvoima- ja työllisyysjaosto merkitsee tiedoksi työllisyyspalveluiden vaikuttavuusperusteisen kumppanuusmallin pilotoinnin. Lahden haasteellinen työllisyystilanne kannustaa erilaisiin kokeellisiin toimiin työllisyyden parantamiseksi. Kaupunki voi kokeiluissa valita kumppanin toteuttamaan tehostettua palvelua valitsemilleen asiakasryhmille.

Jaosto keskusteli vuoden 2023 edunvalvontaohjelmasta, joka listaa toimet, joilla voidaan nopeuttaa Lahden seudun kehitystä. Toimilla on vaikutusta kansallisten, EU-tason ja globaalien tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjelmassa on muun muassa Lahden seudun logistisen aseman vahvistaminen, työmarkkinoiden toimivuuden edistäminen ja yritysten kasvuesteiden lieventäminen, ympäristöteknologioiden käyttöönoton edistäminen ja kansainvälisesti merkittävien erityistoimialojen toimintaedellytysten kehittäminen. Edunvalvontaohjelman valmistelu jatkuu toimenpidesuunnitelman laadinnan kautta.

Elinvoima ja työllisyysjaosto päätti asiat esityslistan mukaisesti.

Lisätiedot:

Elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja
Milla Bruneau
p. 040 040 8951

Elinvoimajohtaja
Markus Lankinen
p. 040 701 7328