Hyppää sisältöön

Elinvoima- ja työllisyysjaosto 12.9.

Lahden kaupunki selvittää kesätyösetelikäytännön laajentamista koko alueen yhdeksäsluokkalaisille.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti, että Lahti osallistuu LUT- ja LAB-korkeakoulujen vetämään ylimaakunnalliseen edunvalvontahankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueiden kansainvälistä merkitystä vihreän siirtymän edistämisessä. Lahden kaupunki osallistuu hankkeeseen kattamalla hankkeen omarahoitusosuuden, joka on koko hankkeelle enintään 25 000 euroa.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto sai tiedoksi, että Lahden kaupunki selvittää kesätyösetelien laajentamista kaikille alueen 9-luokkalaisille. Valmistelun tueksi on pyydetty mahdollisilta yhteistyökumppaneilta kannanottoa asiaan.

Jaosto sai kuulla Lahden Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus -hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportin. Hanke jatkuu toisella vaiheella.

Lisäksi jaosto päätti esityksestä kaupunginhallitukselle elinvoima- ja työllisyyspalvelut-yksiköiden ensi vuoden talousarviosta ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmasta.

Elinvoima ja työllisyysjaosto päätti asiat esityslistan mukaisesti. Lisäksi jaosto keskusteli Lahden kaupungin opasteiden tilanteesta.

Lisätiedot:

Elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Milla Bruneau
p. 040 040 8951

Elinvoimajohtaja Markus Lankinen
p. 040 701 7328