Hyppää sisältöön

Elinvoima- ja työllisyysjaosto 15.3.2021

Jaosto hyväksyi Ladec Oy:n kanssa tehtävän lisäpalvelusopimuksen ja yrityspalvelusetelit vuodelle 2021.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n kanssa tehtävän lisäpalvelusopimuksen ja palvelusisällön vuodelle 2021. Kaupunki hankkii Ladecilta strategisten teemojen ja aluekehityskohteiden kehittämiseen liittyvää palvelua noin 200 000 eurolla. Vuoden 2021 painopisteitä ovat Lahden ekosysteemisopimuksen sekä Päijät-Hämeen Kestävän Kasvun ohjelman teemat, jotka liittyvät kaupungin strategiaan ja ilmastotavoitteisiin. Teemoja ovat muun muassa sähköinen liikenne, Lahti SportsHub, kiertotalous ja hiilineutraali rakentaminen sekä Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 toimintaan osallistuminen.

Yrityspalveluseteleitä myyntiin- ja markkinointiin sekä kestävään kasvuun

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä yrityspalvelusetelitoimintamallin vuodelle 2021. Myynnin ja markkinoinnin yrityspalvelusetelihakuun osoitetaan 160 000 euroa rahoitusta ja setelin kokonaisarvo on 5 000 euroa. Myynnin ja markkinoinnin yrityspalveluseteleitä myönnetään enintään 40 kappaletta. Kestävän kasvun yrityspalveluseteliin osoitetaan 40 000 euroa rahoitusta ja setelin kokonaisarvo on 2 500 euroa. Seteleitä myönnetään enintään 20 kappaletta. Yrityspalvelusetelin saaja maksaa yrityspalvelusetelistä omavastuun.

Yrityspalvelusetelin avulla kaupunki tarjoaa nopean ja ketterän toimintamallin, jolla aktivoidaan yrityksiä pitkäjänteiseen kehittämistyöhön sekä edistetään yksityisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä. Aiempien vuosien kokemukset ovat olleet sekä palveluntuottajien että palvelusetelin käyttäjien osalta positiivisia ja yrityspalvelusetelillä on merkittävä positiivinen yritysvaikutus.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:

Elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Juha Rostedt, 040 510 9244
yhteysjohtaja Mari Kuparinen, 044 371 9450

Aihealueet