Hyppää sisältöön

Elinvoima- ja työllisyysjaosto 15.6.2020

Jaosto käsitteli työllisyyden tukitoimia sekä ekosysteemisopimusneuvotteluita.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti myöntää LAB-ammattikorkeakoululle ja Koulutuskeskus Salpaukselle rahoituksen Yritys-Hunter-tiimin perustamiseen ja Lahti Trainee -ohjelman toteuttamiseen. Lahden kaupungin avustuksen suuruus oppilaitoksille on noin 215 000 euroa vuodessa kolmen vuoden aikana. Kaupungin rahoitus kattaa 70% toimenpiteiden kustannuksista ja oppilaitosten omarahoitusosuus on 30 %. Budjetti täsmentyy oppilaitosten kanssa solmittavissa sopimuksissa. Ohjelman tarkoituksena on vastata nopeasti kasvaneeseen työttömyyteen ja parantaa alueellista työnsaantia.

Jaosto päätti myöntää rahoitusta myös Näkymätön mies vol. 2 -hankkeen toteutukseen. Näkymätön mies -hanke etsii työelämästä kadonneita 30-64 vuotiaita miehiä, parantaa osallistujien toimintakykyä, ja mahdollistaa hakeutumisen takaisin työelämään. Jaosto edellyttää, että hankkeen osallistujat ovat lahtelaisia. Lisäksi työllistymisen näkökulmaa on vahvistettava hankesuunnitelmassa.

Lahden kaupungin osuudet ovat alustavasti noin 23 000 euroa vuodessa tälle ja ensi vuodelle, sekä noin 9 600 euroa vuonna 2023. Hankeajan yhteissumma on 55 600 euroa. Rahoitus edellyttää, että ELY-keskus myöntää hankkeelle ESR-rahoituksen.

Ekosysteemisopimukset ja vähähiilisen rakentamisen kehittämiskeskus tukevat innovointia

Elinvoima- ja työllisyysjaostolle esiteltiin ekosysteemisopimusneuvotteluihin valmistautumista. Valtio ja yliopistovetoiset kaupungit sopivat ekosysteemisopimuksista, jotka mahdollistavat tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tueksi. Tarkoituksena on kehittää yhteistoimintaverkostoja, vahvistaa osaamista ja lisätä vaikuttavuutta. Samalla tuetaan suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkostoihin.

Lisäksi elinvoima- ja työllisyysjaostolle esiteltiin vähähiilisen rakentamisen kehittämiskeskus. Vähähiilisen rakentamisen kehittämiskeskuksen tavoitteena on edistää hiilineutraalia rakentamista ja löytää kestäviä rakennusratkaisuja kansallisella tasolla. Jaosto valmistautuu ottamaan sen huomioon talousarviovalmistelussa.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto teki kaikki päätökset esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:

Elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Juha Rostedt, p. 040 510 9244

yhteysjohtaja Mari Kuparinen, p. 044 371 9450

Aihealueet