Hyppää sisältöön

Elinvoima- ja työllisyysjaosto 16.11.2020

Jaosto päätti yhteistyökumppaneiden valinnasta EU:n elpymis- ja palautumisväline Next Generation EU -rahoitushakuun.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti pyytää LADECia, LAB-ammattikorkeakoulua ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää yhteistyökumppaneiksi. Samalla jaosto päätti nimetä vastuuvalmistelijan EU:n elpymisrahoituksen teemojen valmistelutyöhön.

Eurooppa-neuvosto linjasi heinäkuussa merkittävästä EU-rahoituksesta koronaepidemian vaikutuksiin vastaamiseksi. Next Generation EU -elpymisväline tarkoittaa 750 miljardin euron rahoitusta jäsenmaille. Suomen arvoitu saanto koko EU:n elpymisvälineestä on noin 3,2 miljardia euroa. Lahden kaupunki on käynnistänyt valmistelut tuleviin Next Generation EU -rahoitushakuihin kuudella kärjellä. Ne ovat liikenteen sähköistäminen ja kestävä liikkuminen, hiilineutraali rakentaminen, kiertotalousratkaisut, Lahti SportsHub – kestävä urheiluliiketoiminta, digitalisaatio ja sosiaalinen osallisuus ja työllisyys.

Valmistelutarpeet ovat vaativia, joten valmisteluvastuuta on tarpeen jakaa eri yhteistyökumppaneiden kesken. Lahden kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalvelut vastaavat valmisteluiden kokonaiskoordinaatiosta.

Yksinyrittäjätukea myönnettiin 950 yrittäjälle

Elinvoima- ja työllisyysjaosto sai yhteenvedon yksinyrittäjätukihakujen tuloksista. Yksinyrittäjätuen haku Lahdessa käynnistyi 17.4.2020 ja haku oli avoinna 30.9.2020 saakka. Lahden kaupunki myönsi 2 000 euron kiinteämääräistä avustusta 950 yrittäjälle yhteensä 1 900 000 euroa. 73 hakemusta hylättiin, koska tuen myöntämisen ehdot eivät täyttyneet. Yksinyrittäjätuen myöntämisen edellytyksenä oli, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuivat koronaepidemiasta.

Ensimmäinen kesäyrittäjyyspilotti työllisti 29 nuorta

Jaostolle esiteltiin kaupungin kesätyösetelien hyödyntämiseen. Kaupungin omia kesätyöpaikkoja ei pystytty tänä vuonna tarjoamaan koronaepidemian vuoksi. Kaupunki laajensi kesätyösetelien käyttöä sekä aloitti kesäyrittäjyyspilotin auttaakseen nuoria työllistymään koronapandemiasta huolimatta. Kokonaisuudessaan 300 euron arvoisia kesätyöseteleitä jaettiin kaupungin toimesta tänä vuonna yhteensä 1 183 kappaletta.

Kesäyrittäjyyspilotin kohderyhmänä olivat lahtelaiset 13-28-vuotiaat, jotka halusivat testata omaa liikeideaansa käytännössä. Kesäyrittäjiä tuettiin kaupungin maksamalla 300 euron arvoisella kesäyrityssetelillä. Kesäyrittäjyyspilotin kautta yhteensä 29 nuorta perusti kesäyrityksen.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto teki kaikki päätökset esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja

Elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Juha Rostedt, p. 040 510 9244

yhteysjohtaja Mari Kuparinen, p. 044 371 9450

Aihealueet