Hyppää sisältöön

Elinvoima- ja työllisyysjaosto 17.2.2020

Elinvoima- ja työllisyysjaosto hyväksyi erityisavustuksen hakemisen maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan ja myönsi samalla kaupungin työllisyysvaroista enintään 80 000 euroa hankkeen omarahoitusosuudeksi.

Lahden kaupungilla on mahdollisuus nyt ensimmäistä kertaa hakea kyseistä avustusta, sillä sen myöntöperusteita on muutettu. Avustusten tavoitteena on mm. maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolkujen nopeuttaminen ja osaavan työvoiman saatavuusongelmien helpottaminen hallinnonalat ylittävällä yhteistyöllä. Osaamiskeskustoiminta tukee tiiviisti työllisyyden kuntakokeilua.

Lahti ja Lappeenranta edistävät ympäristövastuuta Pietarissa

Lahti vahvistaa ympäristöyhteistyötä Pietarissa. Marraskuussa Lahden kaupunki ja Pietarin kaupungin ympäristökomitea solmivat strategisen yhteistyösopimuksen ympäristöasioiden edistämisestä. Nyt elinvoima- ja työllisyysjaosto hyväksyi Lahden kaupungin osallistumisen ”Upcycling Innovations and Environmental Awareness” –hankehakemukseen ja sen edellyttämän 30 000 euron omarahoitusosuuden. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan kestävää kehitystä, lisätään Lappeenrannan ja Lahden tunnettuutta ympäristövastuullisina kaupunkeina sekä laajennetaan kaupunkien verkostoja Venäjällä. Lahti on ollut aiemmin mukana Pietarin Helsinki-keskuksessa, mutta nyt käydään neuvotteluja Lappeenrannan ja Lahden yhteisestä toimistosta Pietarissa.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti kaikki asiat esityslistan mukaan.

Lisätietoja:

Elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Juha Rostedt, 040 510 9244
yhteysjohtaja Mari Kuparinen, 044 371 9450

Aihealueet