Hyppää sisältöön

Elinvoima- ja työllisyysjaosto 17.8.2020

Jaostossa esillä elinvoima- ja kilpailukykypalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2021 sekä Päijät-Hämeen Leader-toiminnan kuntarahoitus.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto hyväksyi elinvoima- ja kilpailukykypalveluiden vuoden 2021 talousarvioesityksen. Vastuualueen toimintakate on 8 381 300 euroa ja tukityöllistämiseen käytetään 20 635 400 euroa.

Ensi vuonna toiminnan pääpaino on edelleen parantaa kaupunkikonsernin elinkeinomyönteisyyttä ja lisätä vuorovaikutusta kaupungin eri toimijoiden välillä. Lisäksi alueen elinvoimaa, innovointia ja teknologialähtöisen liiketoiminnan syntyä vahvistetaan yhdessä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Kaupungin työllisyystoimissa etusijalla ovat ensi vuoden alussa käynnistyvä Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilu ja siihen liittyen nuorisotakuu, pitkäaikaistyöttömyyden torjunta ja maahanmuuttajien työllistyminen. Työllisyystoimissa painotetaan ennaltaehkäisyä, työnhakijoille suunnattujen tukitoimenpiteiden tosiasiallista vaikuttavuutta ja joustavia yhteistyömalleja eri toimijoiden kesken.

Tämän vuoden kärkihankeideoinnin ja kevään skenaariotyön perusteella vuodelle 2021 valitut kaupunkistrategian kärkihankkeet ovat: Euroopan ympäristöpääkaupunki. harrastustakuu ja arkiliikunta, Lahti opiskelu- ja tiedekaupunki, työllisyyden kuntakokeilu ja digiloikka: asukaslähtöiset sähköiset palvelut.

Leader-toiminnalle kuntarahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin

Elinvoima- ja työllisyysjaosto hyväksyi osallistumisen Päijät-Hämeen Leader-toimintaan. Leader-toiminta kehittää maaseutua paikallisesti ja edistää alueella omatoimisuutta, yhteistyöhön perustuvaa kehittämistyötä ja verkostoitumista eri toimijoiden välillä.

Lisäksi Lahden kaupunki sitoutuu kuntarahoitukseen noin 30 000 eurolla vuodessa vuosina 2021-2022. Tämä edellyttää, että summat sisältyvät kaupunginvaltuustossa hyväksyttäviin talousarvioihin ja elinvoima- ja kilpailukykypalveluiden käyttösuunnitelmiin seuraavalle kahdelle vuodelle.

Päijänne-Leader ry:n ja Etpähä ry:n yhteinen toimintaryhmä on päättänyt hakea uudelle 2021-2027 ohjelmakaudelle 10,5 miljoonaa euroa Leader-myöntövaltuutta. Tämä edellyttää yhteensä noin 2,16 miljoonaa euroa kuntarahoitusta. Lahden kaupungin arvioitu osuus on noin 287 000 euroa. Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti, että Lahden kaupunki osallistuu vuosien 2021 – 2027 EU-ohjelmakauden Leader-strategian valmisteluun Päijät-Hämeessä.

Elinvoima ja työllisyysjaosto päätti esittää Pääkaupunkiseudun Smart&Clean -säätiön hallintoneuvostoon Lahden kaupungin edustajaksi kaupunginjohtaja Pekka Timosta, joka toimii tällä hetkellä Lahden kaupungin edustajana hallintoneuvostossa.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:

Elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Juha Rostedt, 040 510 9244
yhteysjohtaja Mari Kuparinen, 044 371 9450

Aihealueet