Hyppää sisältöön

Elinvoima- ja työllisyysjaosto 18.5.2020

Elinvoima- ja työllisyysjaostolta rahoitusta Vamos, Lahden miehiä -hankkeeseen.

Vamos, Lahden miehiä -hankkeen tavoitteena on edistää 60 lahtelaisen nuoren miehen asemaa työmarkkinoilla. Pääkohderyhmä on 16-29 -vuotiaat syrjään jääneet miehet. Hankkeen keskiössä on nuorten miesten tavoittaminen ja heille tarjottava intensiivinen ja kokonaisvaltainen tuki. Lahden kaupunki edellyttää hankkeen toteuttajilta tiivistä yhteistyötä nuorten työllisyyspalvelujen verkostossa ja työllisyyden kuntakokeilussa.

Kuntarahoitusta myönnettiin enintään 20 000 euroa ajalle 1.9.2020-31.12.2021. Lahden kaupungin osuudet hankkeesta ovat alustavan arvion mukaan tänä vuonna 3 700 euroa ja ensi vuonna noin 16 100 euroa. Rahoituksen edellytyksenä on, että Hämeen ELY-keskus myöntää hankkeelle ESR-rahoituksen.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto merkitsi tiedokseen tilannekatsauksen koronapandemian vaikutuksista Lahden kaupungin kansainväliseen toimintaa, tilannekatsauksen Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun valmisteluun sekä Lahden yliopistokampuksen vuosikatsauksen 2019.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:

Elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Juha Rostedt, 040 510 9244
yhteysjohtaja Mari Kuparinen, 044 371 9450

Aihealueet