Hyppää sisältöön

Elinvoima- ja työllisyysjaosto 21.6.2021

Elinvoima- ja työllisyysjaosto käsitteli kaupungin ja LUT-yliopiston välistä yhteistyö- ja avustussopimusta, kaupungin ja Päijät-Hämeen yrittäjien yhteistyösopimusta sekä tapahtuma-avustuksia.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto hyväksyi kaupungin avustuksen LUT-yliopiston tuotantotalouden kandidaattikoulutukselle vuosille 2021–2026. Kaupungin avustus on suuruudeltaan 200 000 euroa vuosittain, eli yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Rahoitus edellyttää kaupunginvaltuuston päätöstä elinvoimapalveluille myönnettävästä määrärahasta edellä mainittuina vuosina. Kandidaattiohjelman käynnistäminen vaatii merkittävän määrän rahoitusta, ja uutena yliopistokaupunkina Lahti haluaa tukea LUT-yliopiston kasvua ja kehittymistä alueella. Kaupunki on lupautunut tukemaan LUT-yliopistoa tarvittaessa myös muun ulkopuolisen rahoituksen varmistamisessa syksyyn 2021 mennessä.

Lahdesta tuli virallisesti yliopistokaupunki vuonna 2019, kun eduskunta hyväksyi yliopistolain muutoksen ja LUT-yliopiston nimenmuutoksen Lappeenrannan-Lahden teknilliseksi yliopistoksi. LUT-yliopisto on laajentanut merkittävästi toimintaansa Lahdessa. Uusimpana avauksena on syksyllä 2022 käynnistettävä englanninkielinen tuotantotalouden kandidaattiohjelma. Ohjelmassa on vähintään 40 aloituspaikkaa.

Tuotantotalouden kandikoulutus tuo uusia opiskelijoita Lahteen, auttaa alueen yrityksiä löytämään työvoimaa sekä vahvistaa mielikuvaa Lahdesta yliopistokaupunkina.

Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen Yrittäjät tavoittelevat yhdessä yrittäjäystävällisempää Lahden seutua

Elinvoima- ja työllisyysjaosto hyväksyi Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen Yrittäjät ry:n välisen yhteistyösopimuksen. Sopimuksen kustannukset ovat korkeintaan 10 000 euroa vuodessa vuoden 2022 loppuun saakka.

Yhteistyökumppanuuden myötä Lahden kaupunki pystyy aiempaa tehokkaammin tavoittamaan alueen yrittäjät sekä nostamaan esiin konkreettisesti yritysystävällisyyteen liittyviä toimenpiteitä ja tavoitteita. Yhteistyösopimuksen selkeänä etuna on myös yrittäjille suuntautuvan viestinnän systemaattisempi toteuttaminen mm. työllisyyden kuntakokeilun työnantajapalveluihin liittyen.

Salibandyn Suomi-Ruotsi maaottelu Lahteen

Jaosto myönsi Päijät-Hämeen Salibandyseura ry:lle 2000 euron avustuksen salibandyn Suomi-Ruotsi-maaottelun ja Sun Säbä-tapahtuman toteuttamiseen Lahdessa 4–5.9.2021. Tapahtumaan odotetaan 300 osallistujaa ja 2500 yleisön edustajaa.

Lahti saa tapahtuman kautta merkittävää kansallista näkyvyyttä useassa eri mediassa. Lisäksi kaupungin majoitus- ja ravintolapalveluita käytetään laajasti tapahtuman aikana.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:

Elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Juha Rostedt, p. 040 510 9244
Elinvoimajohtaja (vs.) Henna Eskonsipo-Bradshaw, p. 044 482 0838

Aihealueet