Hyppää sisältöön

Elinvoima- ja työllisyysjaosto 24.1.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti kaupungin kesäharjoittelijoiden palkasta ja työajasta sekä uuden tapahtuman tukemisesta.

Arvion mukaan Lahden kaupunki voi tarjota työtä noin 160–170 kesäharjoittelijalle tänä vuonna. Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti Lahden kaupungin kesäharjoittelijoiden palkaksi 1 000 euroa kuukaudessa ja työajaksi 30 tuntia viikossa. Työllisyysmäärärahojen käyttösuunnitelmassa kesätöihin on varattu 300 000 euroa.

Kaupunki palkkaa peruskoululaisia, peruskoulunsa keväällä päättäviä, toisen asteen oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa, korkeakoulussa tai yliopistossa opiskelevia opiskelijoita. Työllisyyspalvelut voi palkata kesäharjoittelijoiksi 20 vaikeasti työllistyvää nuorta ohi normaalin hakumenettelyn.

Nuorille tarjottavan kesätyösetelin arvo on 300 euroa ja yksittäinen työnantaja saa käyttää niitä enintään 10 kappaletta. Lisäksi jaosto osoittaa 20 000 euroa kesäyrittäjyyden tukemiseen.

Käyttösuunnitelman käsittely

Jaosto hyväksyi elinvoima- ja työllisyysjaoston alaisten yksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2022. Elinvoima- ja työllisyyspalvelut nojautuu vahvaan yhteistyöverkostoon, joka osallistuu tulostavoitteiden saavuttamiseen. Toimijoille varataan suunnitelmassa yli viiden miljoonan euron rahoitus. Suurimpina rahoituksen saajina ovat Ladec, LUT-yliopistokonserni ja Helsingin yliopisto(keskus).

Yhteensä elinvoima- ja työllisyyspalvelujen vastuualueen määräraha on noin 30 miljoonaa euroa.

Avustus uudelle tapahtumalle

Elinvoima- ja työllisyysjaosto myönsi Moon Circus Oy:lle Moon Circus -tapahtuman järjestämiseen 10 000 euroa avustusta. Suunnitelman mukaan tapahtuman näytökset tavoittavat noin 8 000 kävijää maakunnasta ja sen ulkopuolelta.

Tapahtuma järjestetään Lahdessa 10.–11. kesäkuuta.

Elinvoima ja työllisyysjaosto päätti asiat esityslistan mukaisesti.

Lisätiedot:

Elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Milla Bruneau
p. 040 040 8951

Elinvoimajohtaja Markus Lankinen
p. 040 701 7328