Hyppää sisältöön

Elinvoima- ja työllisyysjaosto 27.09.2021

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti, että Lahden kaupunki tukee LUT-yliopiston sähköisen liikenteen professuuria vuosittaisella avustuksella. Avustus on 20 000 euroa eli yhteensä 100 000 euroa vuosina 2021–2025.

LUT-yliopisto aikoo käynnistää Suomen ensimmäisen sähköisen liikenteen professuurin ja tutkimusryhmän, jonka kotipaikka on Lahti ja LUT-yliopiston Lahden kampus.

Toiminnan käynnistämiseksi tarvitaan vuosittainen 200 000 euron siemenrahoitus viiden vuoden ajaksi eli yhteensä miljoonan euron rahoitus. Tämän jälkeen toiminta rahoittaa itse itsensä.

Useammat alueen yritykset ja yhteistyökumppanit ovat ilmoittaneet lähtevänsä mukaan rahoittamaan professuuria merkittävillä osuuksilla. Professuurin siemenrahoitus tullaan näin kattamaan lähes kokonaan yksityisellä rahoituksella.

Sähköisen liikenteen professuurin saaminen Lahteen on tärkeä kaupungin yliopistokaupunkikehitykselle, joten on perusteltua, että myös Lahden kaupunki osallistuu professuurin kustannuksiin. Jos professuuria ei käynnistetä, avustusta ei myönnetä. Professorin valinta tehdään avoimen kansainvälisen kilpailun kautta ja elinkeinoelämän tarpeet huomioiden.

Lahden torille rakennetaan jäärata talvikaudelle 2021–2022

Lahden kauppatorin jäärata on ollut talvikausina selkeä vetovoimatekijä, joka on vilkastuttanut torin käyttöä talven aikana sekä elävöittänyt kaupungin keskustaa. Lahden kauppatorin jäätorilla on merkittäviä positiivisia yritysvaikutuksia keskusta-alueen yrityksille, koska se tukee erityisesti lapsiperheiden keskusta-asiointia tammi–helmikuun hiljaisempana aikana.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto on kokouksessaan päättänyt, että tänäkin talvena jäärata toteutetaan yhteistyössä KOKO Lahti Oy:n kanssa. Jäätorin kustannukset ovat noin 90 000 euroa.

Jäätorin kohderyhmänä ovat erityisesti lapsiperheet ja kotitaloudet. Tavoitteena on, että jäätori olisi kaupunkilaisten käytössä alustavan arvion mukaan 20.11.2021–4.3.2022.

Osana kokonaisuutta pyritään mahdollistamaan näkyvyyttä Lahden kaupungille ja yhteistyökumppaneille luistinradalla ja tapahtumissa talvikauden aikana.

Lahti hakee CIRCLEs-hankehakemukseen

Elinvoima- ja työllisyysjaosto hyväksyi Lahden kaupungin osallistumisen Horizon 2020 -haun CIRCLEs -hankehakemukseen. Hankkeessa kokeillaan, kuinka voidaan siirtyä kiertotalouden ratkaisuihin paikallisella ja alueellisella tasolla, kun sovelletaan uusinta tietämystä ja tekniikkaa. Erityiskärkenä on biojätteen kierrättämisen kehittäminen. Hankkeessa on mukana viisi eurooppalaista kaupunkia.

Suunniteltu hankkeen kokonaisbudjetti on kymmenen miljoonaa euroa, josta Lahden alueen kokeilulle on varattu noin miljoona euroa. Lahden kaupungin osuus on noin 250 000 euroa. Omarahoitusosuutta ei tarvita.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy koordinoi hanketta ja kumppaneita ovat LAB-ammattikorkeakoulu, Päijät-Hämeen liitto ja Salpakierto Oy yli 20 muun eurooppalaisen hankekumppanin lisäksi. Hankkeen suunniteltu kesto on viisi vuotta ja todennäköinen aloitusajankohta on syksy 2022.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:

Elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Milla Bruneau, p. 040 040 8951

Vt. elinvoimajohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw, p. 044 482 0838

Aihealueet