Hyppää sisältöön

Elinvoima- ja työllisyysjaosto 7.12.2020

Jaosto hyväksyi osallistumisen Kohti hiilineutraaleja ja sosiaalisesti innovatiivisia kaupunkeja -hankehakemukseen sekä myönsi rahoitusta työllistymishankkeille.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto hyväksyi Lahden osallistumisen Horizon 2020 -rahoitusohjelman hakuun teemalla ”Kohti hiilineutraaleja ja sosiaalisesti innovatiivisia kaupunkeja”. Lahti osallistuu Hampurin ammattikorkeakoulun hankekortistoon yhdessä LUTin ja LABin kanssa.

CO-Neutral Europe -hankkeessa kehitetään ja testataan teknologiaan ja sosiaalisiin innovaatioihin perustuvia keinoja kaupunkien päästöjen vähentämiseksi. Lahden osuus hankkeessa painottuu kestävän liikkumisen edistämiseen. Lahdella on tarjota CitiCAP-hankkeen tulokset, osaamista osallistamismenetelmiin liittyen sekä pitkäjänteisen ilmastotyön tuloksia hankkeen hyödynnettäväksi ja edelleen kehitettäväksi.

Hankkeen suunniteltu aikataulu on 2021-2025. Hankkeen kokonaisbudjetti on 53 miljoonaa euroa, josta Lahden kaupungin osuus on 250 000 euroa.

Rahoitusta työllistymishankkeisiin

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti myöntää rahoitusta Lahden Sininauha ry:n hankkeelle Näkymättömät. Hanke on suunnattu 25–64-vuotiaille lahtelaisille, jotka ovat olleet jo pidempään työelämän ulkopuolella, eivät ole koskaan siihen kunnolla kiinnittyneet työelämään tai ovat eri tavoin osatyökykyisiä. Hankkeen tarkoituksena on parantaa asiakkaiden hyvinvointia ja itsensä kehittämistä, jotka tukevat asiakkaiden suuntautumista työelämään. Rahoitusta myönnetään alustavasti noin 23 000 € vuodessa vuosille 2021-2022 ja noin 3 000 € vuodelle 2023, yhteensä enintään 49 000 euroa koko hankeajalle.

Jaosto päätti myöntää kaupungin työllisyysvaroista Harjulan Setlementti ry:lle ASKELMAT- Askel askeleelta Päijät-Hämeessä -hankkeeseen enintään 7 500 euroa vuonna 2021 sekä 2022. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on ammatillisen tai korkea-asteen koulutuksen suorittaneet osatyökykyiset työttöminä työnhakijoina olevat tai työnhaun ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret. Sekä erityisesti 25-29 vuotiaat, jotka ovat motivoituneita ja jotka haluavat olla mukana yhteiskehittämisessä. Lisäksi mukana ovat työyhteisöt, jotka ovat mukana kehittämässä osallisuuspolkua.

Molempien hankkeiden rahoituksen ehtona on, että Hämeen ELY-keskus myöntää hankkeille ESR-rahoitusta hakemuksissa mainitulle ajalle.

Elinvoima- ja työllisuusjaosto teki kaikki päätökset esityslistan mukaan.

Lisätietoja:

Elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Juha Rostedt, p. 040 510 9244
yhteysjohtaja Mari Kuparinen, p. 044 371 9450

Aihealueet