Hyppää sisältöön

Ensimmäinen MAL -sopimuskausi lähenee loppuaan – yhteistyö vahvistaa alueen elinvoimaa

Lahden kaupunkiseudun ja valtio-osapuolen edustajat kokoontuivat maankäytön, asumisen ja liikenteen kestävää kehitystä ohjaavan MAL-sopimuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannan merkeissä Lahdessa 26.9.2023. Samalla luotiin katsaus jo seuraavalle neuvottelukaudelle.

Ensimmäistä kertaa Lahden seudulle laadittu MAL-sopimuskausi 2021–2023 on tulossa päätökseen ja kauden aikana on vahvistettu yhtäältä seudun sisäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä valtion kanssa. MAL-sopimuksessa ovat mukana Lahti, Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä ja Orimattila sekä Päijät-Hämeen liitto.

– MAL-sopimusmenettely on osoittautunut hyväksi työkaluksi kaupunkiseudun kehittämisessä. Lahden seudulle on tulossa lähivuosina isoja investointeja, minkä vuoksi tarvitaan entistä enemmän kumppanuutta valtion kanssa kasvun mahdollistamiseksi, toteaa Lahden kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho.

Päijät-Hämeen liiton johdolla alueelle on laadittu kaupunkiseutusuunnitelma. Suunnitelmassa on määritelty keskeiset kasvusuunnat, rakentamisen ohjauksen seudulliset linjaukset sekä kestävän ja vähähiilisen liikennejärjestelmän periaatteet. Tällä on tarkoitus varmistaa kestävä yhdyskuntarakenne. Pääpaino on kuntakeskuksien asemakaava-alueiden tiivistämisessä sekä raide- ja joukkoliikenteeseen tukeutuvien taajamien kehittämisessä.

MAL-sopimuksen avulla kehitettiin pyöräilyn olosuhteita Lahden seudulla

Kestävää liikennejärjestelmää on sopimuskauden aikana toteutettu sekä kuntien katuverkolla että valtion maanteillä. MAL-sopimuksessa korvamerkittiin Lahden kaupunkiseudun kunnille yhden miljoonan euron osuus Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämistä kävelyn ja pyöräilyn valtionavustuksista vuoden 2021 avustushaussa. Rahoituksella rakennettiin pyöräpysäköintiä Asikkalassa, kävelyn arkireittejä Heinolassa ja pyöräilyn viitoitusta Lahdessa. Orimattilassa saneerattiin Luhtikyläntien kävelyn ja pyöräilyn silta.

Liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta edistäviin kustannustehokkaisiin hankkeisiin oli mahdollista saada valtion rahoitusta yhteensä 3,3 miljoonaa euroa sillä edellytyksellä, että kunnat panostavat hankkeisiin vähintään saman summan. Tämänhetkisillä tiedoilla valtion rahoitus on tällä MAL-sopimuskaudella noin 3,2 miljoonaa euroa ja kustannukset täsmentyvät, kun hankkeiden suunnittelu ja rakentamistyöt valmistuvat.

Rahoituksella toteutettiin erilaisia erityisesti kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita parantavia hankkeita kaikissa kaupunkiseudun kunnissa. Lahdessa on parhaillaan käynnissä Mytäjäisten alikulun uusiminen Helsingintiellä, Ala-Okeroistentien kiertoliittymän rakentaminen sekä Holman liittymäalueen parantaminen. Aiemmin valmistui kävelyn ja pyöräilyn väylä Sipurantielle sekä Korin pysäkkiparin parantaminen Villähteellä. Uusi kävelyn ja pyöräilyn yhteys on rakenteilla Asikkalassa maantiellä 313 Vehkoon ja Vesivehmaan välillä. Heinolassa Urheiluopiston alueella sekä Iitin Kausalassa parannettiin pysäkkejä. Kausalassa parannettiin myös liikenneturvallisuutta Koulukadulla. Lisäksi kävelyn ja pyöräilyn väylien päällysteitä on uusittu Heinolassa Vierumäen ja Järveläntiellä.

Seuraavia MAL-kausia varten laadittiin suunnitelmia uusista toteutettavista hankkeista. Hollolassa suunnitellaan Kalliolan liittymän sekä kävelyn ja pyöräilyn olojen parantamista valtatien 24, Ilmotuntien ja Paimelantien risteyksessä sekä Rantatien kävelyn ja pyöräilyn väylää puuttuvalle osuudelle Pyhäniemen ja Messilän välille. Kärkölässä suunnittelukohteena on Järvelän asema. Orimattilassa on suunniteltu Erkontien, Artjärventien sekä Pakaantien liittymäaluetta. Lisäksi määriteltiin maakunnan kattava pyöräilyn pääverkko.

Lahden seudun liikenteen toimintaa kehitettiin linjasto- ja vyöhykeuudistuksella sekä uusilla päästöttömillä linja-autoilla

MAL-sopimuksessa valtio sitoutui avustamaan Lahden seudun julkisen henkilöliikenteen palveluita sopimuskaudella 2021–2023 yhteensä 7,356 miljoonan euron avustuksilla, josta 3 miljoonaa euroa oli ilmastoperusteista avustusta puhtaiden käyttövoimien edistämiseen. Sopimuskauden aikana on toteutettu linjastouudistus ja hankittu päästötöntä kalustoa LSL-liikenteeseen. Tällä hetkellä noin kolmannes kalustosta on päästötöntä ja nopea kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa sopimuksien uusiutuessa. Sopimuskauden aikana toteutettiin vyöhykeuudistus, jossa joukkoliikennejärjestelmää selkeytettiin käyttäjille vähentämällä vyöhykkeiden määrää ja yhtenäistämällä hinnoittelua eri maksutapojen välillä. MAL-sopimuksessa valtio sitoutui myös avustamaan keskisuurten kaupunkiseutujen lippu- ja maksujärjestelmien kehittämistä yhteensä 1,4 miljoonalla eurolla vuosina 2022-2023. Lippu- ja maksujärjestelmää on kehitetty laajassa yhteistyössä muiden joukkoliikenneviranomaisten kanssa, jonka myötä on otettu käyttöön uusia palveluita, tuotteita ja maksutapoja, kuten lähimaksu.

Lahden seudun kuntiin on sopimusaikana laadittu erilaisia asunto ja/tai maapoliittisia ohjelmia ja strategioita. Tulevalla MAL -kaudella tuota työtä on tarkoitus jatkaa seudullisesti. Kunnallistekniikka-avustuksin on puolestaan tuettu täydennysrakentamista. Valtion kunnallistekniikka-avustusta saatiin Hollolassa Hirvimäen ja Sorvasen alueille yhteensä yli 600 000 euroa ja Lahdessa Hennalan ja Laakso-Nikkilän alueille yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa. Puurakenteisille valtiontukemalle asuntotuotannolle oli mahdollista saada 5000 euron käynnistysavustusta asuntoa kohden, mutta avustus ei ollut kannustinvaikutuksiltaan riittävä.

MAL -sopimuksia tarkistetaan eduskuntavaalikausittain. Hallitusohjelman kirjausten mukaisesti MAL-sopimusmenettelyä jatketaan suurimpien kaupunkiseutujen kanssa myös tulevaisuudessa ja neuvottelut seuraavasta sopimuskaudesta 2024–2027 käynnistyvät syksyn aikana. Lahden kaupunkiseudun tavoitteena on jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä. Tulevan MAL -kauden toimenpiteillä halutaan parantaa muun muassa kestävän kaupunkiliikkumisen edellytyksiä monin eri tavoin.

Erityisen hienoa on, että MAL-sopimus on osaltaan tiivistänyt Lahden seudun kuntien välistä yhteistyötä muun muassa yhteisen kaupunkiseutusuunnitelman laatimisella, toteaa ympäristöministeriön erityisasiantuntija Suvi Anttila ja lisää

– Kaupunkiseudun ja valtion välisellä yhteistyöllä on panostettu nimenomaan joukkoliikenteen kehittämiseen, kestävien kulkutapojen – kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen – osuuden nostamiseen, yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen, sekä kohtuuhintaisen asumisen tarjoamiseen seudun asukkaille. Tätä työtä on tärkeä jatkaa seuraavalla MAL-sopimuskaudella.

Lisätiedot