Hyppää sisältöön

Entisen kaatopaikan ympäristövaikutuksia tutkitaan

Nastolan Veljeskylän entistä kaatopaikkaa tutkitaan kevään aikana. Alueelta on tutkimuksia varten poistettu puusto.

Nastolan Veljeskylässä sijaitseva vanha kaatopaikka on ollut toiminnassa 1960–1980-luvuilla. Lahden kaupunki selvittää kaatopaikan mahdollisia ympäristövaikutuksia. Ympäristötutkimuksia tehdään kevään aikana. Tutkimustuloksien perusteella laaditaan suunnitelma jatkotoimenpiteistä.

Alueelta on poistettu puusto ympäristötutkimusten sekä mahdollisten pintakerrosten tasausten ja/tai peittämisen mahdollistamiseksi.

Ympäristötutkimusten yhteydessä otetaan näytteitä maaperästä/jätetäytöstä, pohjavedestä sekä pintavedestä. Tutkimustulosten perusteella tehtävät arvioinnit ja jatkotoimenpide-ehdotus valmistuvat syksyllä.