Hyppää sisältöön

Erillisellä pyörätiellä edistetään liikenneturvallisuutta Svinhufvudinkadulla

Svinhufvudinkadun liikenneympyrä saneerataan ja pyörätie muutetaan nykysuositusten mukaiseksi, muusta liikenteestä erilliseksi, yksisuuntaiseksi pyörätieksi. Liikenneympyrän suunnittelussa on huomioutu myös muita liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten auringon häikäisyn, valaistuksen sekä moottoroidun liikenteen vaikutukset. Liikenneympyrän kunnostustyö aloitetaan heinäkuun alkupuolella vesijohtoverkon siirtotyöllä. Työn on arvioitu valmistuvan syyskuun puolivälissä.

​Liikenneympyrän kehittäminen tukeutuu Lahden pyöräliikenteen tavoiteverkkoon 2030 sekä tarkennettuun keskusta-alueen verkkokuvaukseen. Tämän kohteen toteutuminen tukee Lahden Euroopan vihreä pääkaupunki 2021 -vuoden tavoitteiden toteuttamista. Vastaavan kaltaisten toimenpiteiden toteutumista priorisoidaan vuosille 2020-2021.

Tavoitteiden toteutumisessa on huomioitu, että yksittäisten katujaksojen ei voida olettaa lisäävän merkittävästi pyöräliikenteen tai jalankulun osuutta liikenteessä. Toimenpiteet liittyvät kokonaissuunnitelmaan, jonka toteuduttua pyöräilyverkostosta muodostuu yhtenäinen, helppo ja turvallinen pyöräilyverkko Lahden keskustan alueelle. Kokonaisuuden myötä voidaan odottaa pyöräilystä muodostuvan jopa ympärivuotisesti nykyistä houkuttelevampi liikkumisen kulkumuoto.

Yksisuuntaisilla järjestelyillä parannetaan liikenneturvallisuutta sekä laatu- ja miellyttävyystekijöitä kaupunkitilassa pyörillä ja jalan liikuttaessa. Pyöräilyverkon yksisuuntaisuus edistää ajon sujuvuutta ja mahdollistaa saumattoman kytkeytymisen toisiinsa ilman, että jalankulkijoiden liikkumiskokemus heikentyy. Liikenneturvallisuuden parantamiseen yksisuuntainen pyöräilyverkko vaikuttaa erityisesti risteyksiin saavuttaessa, kun pyöräilijä saapuu moottoriajoneuvoliikenteen suuntaisesti. Risteysjärjestelyt selkeytyvät yksisuuntaisen pyöräilyn avulla ja sen myötä esteettömyyden järjestelyitä pystytään kehittämään paremmin. Selkeyttäminen edistää myös jalankulkijoiden kokemusta risteyksissä liikuttaessa turvallisen ja sujuvan liikenteen myötä.

Yksisuuntaisilla pyöräilyjärjestelyillä pystytään kehittämään pyöräteiden turvallisuus-, kapasiteetti- ja laatutekijöitä rajallisessa katutilassa. Pyöräteiden luiskien pituutta voidaan mm. kasvattaa yksisuuntaisella järjestelmällä helpommin ja erilaisten tärähdysten sekä notkahdusten muodostuminen voidaan paremmin estää. Helpomman ajon myötä pyöräilijällä jää paremmin aikaa kommunikoida ja seurata muuta liikennettä.

Svinhufvudinkadun, Salpausselänkadun ja Paasikivenkadun liikenneympyrässä turvallisuutta parannetaan huomattavasti. Risteyksen ajoradat ovat nykyisin turhan väljät ja kevyenliikenteen tila taas vaatimattomat ajoradan reunassa. Nykyisen risteyksen rakenne ja väistämissäännöt eivät myöskään ole linjassa keskenään. Suunnitelulla kiertoliittymällä parannetaan kaistojen ohjaavuutta liittymässä liikkuvalle ajoneuvolle mm. selkeällä kääntymisellä liittymästä poistuttaessa. Ohjaavuudella selkeytetään myös väistämissääntöjä. Ajoratojen linjojen muutoksella hidastetaan risteyksen ajonopeuksia ja parannetaan jalankulun sekä pyöräliikenteen erottelua toisistaan.

Lisätietoja:

toimistoinsinööri Riku Tiittanen
riku.tiittanen@lahti.fi, p. 044 482 0837
Lahden kaupunki, kunnallistekniikka

Aihealueet