Hyppää sisältöön

Erstan päiväkodin ja Kartanon koulun perusparannushankkeita valmistellaan 

Erstan päiväkodin sekä Kartanon peruskoulun, Kärrytien toimipisteen (ent. Ersta) kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimustulokset ovat valmistuneet. Tutkimukset teetettiin kummankin rakennuksen perusparannushankkeen pohjatiedoksi.

Kuntotutkimuksilla haluttiin selvittää rakennusten nykykunto ja olemassa olevat korjaustarpeet. Tutkimustulosten pohjalta terveysvalvonta on arvioinut terveyshaitan todennäköisyyttä ja työterveys vallitsevan altistumisolosuhteen terveydellistä merkittävyyttä.   

Erstan päiväkodin päärakennuksessa terveyshaittaa esiintyy alueellisesti  

Erstan päiväkodin päärakennuksessa terveyshaittaa esiintyy alueellisesti eri tiloissa. Ulkovaipparakenteissa on paikallisia mikrobivaurioita ja sisäilmassa havaittiin osassa tiloja myöskin mineraalivillakuituesiintymiä.   

Terveydellisen merkityksen arvioinnin mukaan päärakennuksen jumppasalissa, kahdessa lepohuoneessa sekä eskarien pienryhmähuoneessa mikrobiperäisille epäpuhtauksille altistumisen terveydellinen merkitys on vähäinen, sairastumisen vaaraa ei voida pitää merkittävänä. Viherhuoneessa säännöllinen ja pitkäaikainen työskentely voi lisätä hieman astman ja hengitystieoireiden riskiä, terveydellinen merkitys on kohtalainen. Henkilökunnan työskentelytilassa teollisten mineraalikuitujen terveydellinen merkitys on vähäinen, ei kuitenkaan merkityksetön. Työterveyden arvion mukaan näiden tilojen korjaavat toimenpiteet ovat terveydellisesti perusteltuja.   

Kartanon koulun Kärrytien toimipisteen kellarikerroksessa ja ruokasalissa esiintyy terveyshaittaa 

Koulun rakenteissa terveyshaittaa aiheuttavan haitallisen altistumisolosuhteen mahdollisuus on mahdollinen kellarikerroksen metallityön tiloissa sekä ruokasalissa. Rakenteissa on epäpuhtauslähteitä ja niistä on todettu ilmavuotoreittejä oleskelutilojen sisäilmaan. Muissa tiloissa ei esiinny terveyshaittaa.  

Terveydellinen merkitys on eritellyissä tiloissa vähäinen eikä sairastumisen vaaraa voida pitää merkittävänä, mutta lähtökohtaisesti vauriot olisi kuitenkin korjattava ja seurannasta sovittava. 

Korjaustoimenpiteistä tiedotetaan myöhemmin 

Lahden Tilakeskus on toukokuun alussa esittänyt terveysvalvonnalle toimenpiteet, joihin se ryhtyy todettujen terveyshaittojen johdosta. Tulevista käyttöä turvaavista sekä perusparannustoimenpiteistä tiedotetaan myöhemmin.  

Kumpaankin toimipisteeseen on perustettu oma kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä kaupungin sisäilmaryhmän päätöksellä.  

 Tilat ovat normaalisti käytettävissä. 

Lisätietoja 

Lahden kaupunki 

Sisäilma-asioissa Jussi Hietala, sisäilma-asiantuntija, Lahden Tilakeskus, 044 482 6222 
Erstan päiväkodin toimintaan liittyvissä asioissa päiväkodinjohtaja Sari Kantola, 044 416 4710
Kartanon koulun toimintaan liittyvissä asioissa rehtori Pirjo Tenhu, 040 766 1664 

etunimi.sukunimi@lahti.fi 

 Kaupungin sisäilmatoimintamalli: PowerPoint-esitys (lahti.fi)