Hyppää sisältöön

Esikkopuiston leikkialueen perusparannusta lykätään

Asukkailta on tullut toive puiston sijainnin säilyttämisestä. Leikkialueen suunnittelu tehdään palautteen pohjalta uudelleen.

Kaupungin vihertoimi päätti lykätä Esikkopuiston leikkialueen perusparannushankkeen suunnittelua. Leikkialueen saneeraussuunnitelma oli nähtävillä 22.4.-6.5.2020 välisenä aikana, ja suunnitelmasta saatiin yhteensä 21 palautetta.

Tärkein yksittäinen syy hankkeen lykkäämiselle on aktiivisen asukastoiminnan myötä ilmennyt toive puiston sijainnin säilyttämisestä. Mahdollisen sijaintimuutoksen myötä perusparannussuunnitelma tulee laatia uudelleen, sillä nykyinen sijainti ei ole otollinen leikkipuistolle.

Leikkialue kerää nykyisellään suuria määriä hulevesiä, ja seisova vesi vaurioittaa leikkivälineiden perustuksia. Lisäksi vesipinnan jäätyminen voi aiheuttaa käyttäjille vaaratilanteita. Esikkopuiston leikkialueen kuivatuksen parantaminen on kallis investointi, eikä tähän ole varauduttu. Leikkipuistolle oli esitetty uutta sijaintia vuoden 2020 talousarviossa.

Esikkopuiston leikkialue otetaan uudelleen suunnitteluun kuluvan vuoden syksyllä. Asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä pyydetään uudelleen leikkialueen suunnittelun yhteydessä. Tavoitteena on saada puisto saneerattua käyttäjiä parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi. Samalla tutkitaan mahdollisuutta säilyttää leikkialue nykyisellä paikallaan.

Asukaspalautteet huomioidaan suunnittelussa. Leikkialueen saneerausta esitetään vuoden 2021 talousarvioon.

Esikkopuisto kartalla