Hyppää sisältöön

Euroopan komission tunnustus Lahden ja neljän muun suomalaisen kaupungin ilmastotyölle

Espoo, Lahti, Lappeenranta, Tampere ja Turku näyttävät esimerkkiä eurooppalaisille kaupungeille.
Suomen missiokaupungit yhdessä Euroopan komission, valtion, yritysten ja sidosryhmien kanssa juhlistivat vaikuttavaa ilmastoyhteistyötä Espoon kulttuurikeskuksessa 28. toukokuuta 2024.

Euroopan komissio myönsi Espoon, Lahden, Lappeenrannan, Tampereen ja Turun kaupungeille maaliskuussa arvostetun Mission Label -tunnuksen osoituksena suunnitelmallisesta työstä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. 28. toukokuuta Espoossa järjestetty Climate-Neutral Europe is Made Together -tilaisuus kokosi yhteen hiilineutraalien kaupunkien tekijät paikalliselta, kansalliselta ja Euroopan unionin tasolta. Kaupungit korostavat ilmastotyössään vihreän siirtymän kasvavaa merkitystä menestykselle sekä tiivistä yhteistyötä yritysten, tutkimuksen ja yhteisöjen kanssa.

Suomen missiokaupungit yhdessä Euroopan komission, valtion, yritysten ja sidosryhmien kanssa juhlistivat vaikuttavaa ilmastoyhteistyötä Espoon kulttuurikeskuksessa 28. toukokuuta 2024. Suomalaiset kaupungit ovat edelläkävijöitä Euroopan komission missiossa, joka tukee sataa eurooppalaista kaupunkia saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoteen 2030 mennessä ja toimimaan esimerkkeinä muille Euroopan kaupungeille.

Komissio hyväksyi Espoon, Lahden, Lappeenrannan, Tampereen ja Turun ilmastokaupunkisopimukset maaliskuussa myöntäen niille Mission Label -tunnuksen, jonka on saavuttanut vasta 33 ilmastotyön edelläkävijäkaupunkia Euroopassa. Ilmastokaupunkisopimuksissa kaupungit kuvasivat toimet, yhteistyön, sitoutumisen ja investoinnit, joilla niiden on mahdollista saavuttaa kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteensa vuosikymmenen loppuun mennessä. Paikallisten sidosryhmien lisäksi Suomen valtio on mukana ilmastokaupunkisopimuksissa omalla sitoumuksellaan.

– Onnittelut kaikille viidelle suomalaiselle kaupungille, jotka saivat EU Mission Label -tunnuksen tänä vuonna! Nämä kaupungit saavat EU:lta lisätukea saavuttaakseen kunnianhimoiset tavoitteensa hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Odotan innolla, että voin seurata heidän työtänsä tiiviisti ja tukea kunnianhimoisten suunnitelmien muuntamisessa projekteiksi, onnittelee Espoossa vieraillut ilmastomission johtaja Patrick Child Euroopan komissiosta.

Climate-Neutral Europe is Made Together

Climate-Neutral Europe is Made Together -tilaisuus esitteli Espoon, Lahden, Lappeenrannan, Tampereen ja Turun saavutuksia ja yhteistyöhankkeita niiden matkalla kohti hiilineutraaliutta. Kaupunkien, valtionhallinnon ja keskeisten kumppaneiden edustajat kokoontuivat jakamaan parhaita käytäntöjä ja esimerkkejä ilmastokestävistä ratkaisuista energiassa, liikenteessä ja rakentamisessa sekä eurooppalaisesta yhteistyöstä. Osallistujilla oli mahdollisuus oppia menestystarinoista, osallistua keskusteluihin ja verkostoitua muiden ilmastotyötä tekevien kanssa.

Kasvavat kaupungit ovat avainasemassa vauhdittamassa vihreän viennin kasvua ja houkuttelemassa osaajia ja investointeja, joita tarvitaan, jotta Suomi ja Eurooppa säilyttävät asemansa ilmastotyön globaaleina edelläkävijöinä. Kaikki tämä tapahtuu tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhteisöjen, kumppanien ja muiden sidosryhmien kanssa.

– Tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 ja Euroopasta 2050 ratkaistaan kaupungeissa. Me suomalaiset edelläkävijäkaupungit toivomme EU:lta ja valtiolta sitoutumista kunnianhimoisiin ilmastotoimiin, joiden avulla kaupunkeihin syntyy investointeja, elinvoimaa ja hyvinvointia. Espoon ilmastoyhteistyössä ovat mukana innovaatioyhteisön keskeiset yritykset ja toimijat. Voimme onnistua tavoitteissa vain yhdessä, toteaa tilaisuutta isännöinyt Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Kuusi suomalaista kaupunkia kehittävät ilmastotyötään edelleen EU:n ilmastomission pilottikaupunkien ohjelmassa, jossa ne kehittävät ja testaavat EU:n tuella paikallisia ilmastoratkaisuja tavoitteenaan nopeat päästövähennykset ja systeeminen muutos kohti hiilineutraaliutta.

 

Climate-Neutral Europe is Made Together -tilaisuus järjestettiin osana EU-rahoitteista SPARCS-hanketta. Syyskuussa 2023 päättyvä viisivuotinen hanke tutkii ja demonstroi innovatiivisia ratkaisuja älykkäiden ja kestävämpien energiajärjestelmien suunnitteluun ja käyttöönottoon, jotta kaupunki kehittyy hiilineutraaliin ja energiapositiiviseen suuntaan yhdessä asukkaiden ja kumppanien kanssa. Lisäksi hankkeessa on tarkasteltu kestävämpiä liikkumisen ratkaisuja ja kehitetty liikenteen solmukohtien toimivuutta.