Hyppää sisältöön

Euroopan neuvoston asiantuntijaryhmä GREVIO vierailee Lahdessa

Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä GREVIO vierailee Lahdessa torstaina 18. tammikuuta. Vierailu on osa Suomeen tehtävää arviointikäyntiä, jossa tarkastellaan Suomen toimia naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnassa.

Suomen vierailun aikana GREVIO tapaa eri ministeriöiden, kuten sosiaali- ja terveysministeriön, oikeusministeriön sekä sisäministeriön työryhmiä. Ryhmä tekee vierailun Lahteen, jossa se tapaa yhteisesti Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen edustajia. Ryhmä vierailee myös Hämeen poliisilaitoksella ja Päijät-Hämeen keskussairaalassa sijaitsevassa SERI-tukikeskuksessa, jossa autetaan ja tuetaan seksuaalista väkivaltaa kohdanneita henkilöitä.

Suomen vierailun pohjalta ryhmä tekee suosituksen mahdollisista naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan paikallisista kehitystoimenpiteistä.

Suomi on sitoutunut torjumaan ja ehkäisemään sekä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa että perheväkivaltaa Euroopan neuvoston yleissopimuksen, eli Istanbulin sopimuksen, mukaisesti. Istanbulin sopimus on yksi edistyksellisimmistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevistä kansainvälisistä sopimuksista. GREVIO toimii sopimuksen seurantaelimenä ja valvoo sopimuksen täytäntöönpanoa sekä antaa suosituksia sen vahvistamiseksi.

Lisätiedot