Hyppää sisältöön

Hae opiskelemaan aikuisten taiteen perusopetukseen kuvataidetta tai musiikkia Wellamo-opistossa 

Haku Wellamo-opiston aikuisten taiteen perusopetukseen on käynnissä 30.10.2022 asti. Kuvataiteen ja musiikin, laulun opiskelu alkaa tammikuussa 2023. Opiskelu sopii hyvin työssäkäyvälle.

Musiikin opinnot kestävät 2,5 vuotta, kuvataiteen opinnot 3,5 vuotta. Opiskelijavalinnat tehdään marraskuussa.

Musiikin opintoihin sisältyy laulun yksilö- ja ryhmäopetusta, esiintymisten harjoittelua sekä musiikin eri tyylikausien ja teorian opiskelua. Opiskelijoilla on myös vapaavalintaisia opintoja. Pääsykokeessa valitaan laulunäytteen ja haastattelun perusteella korkeintaan 20 opiskelijaa.

Kuvataiteen opiskelu toteutuu pääasiassa ryhmässä. Opiskelija pääsee kehittämään kuvataideosaamistaan ja vahvistamaan omaa identiteettiään taiteentekijänä.  Opinnot antava hyvän pohjan jatko-opintoihin. Sisältönä on eri kuvataiteen osa-alueita kuten piirustus, maalaus, taidegrafiikka ja kolmiulotteinen hahmotus sekä oman syventymisalan mukainen lopputyö.

Kuvataiteen 16 opiskelijaa valitaan haastattelun ja näytetöiden perusteella. Valintaan vaikuttaa lahjakkuus visuaalisissa aineissa sekä sitoutuminen pitkäkestoiseen opiskeluun. Opinnot ovat pääosin lähiopetusta viikonloppuisin, tapaamisia noin joka toinen tai kolmas viikko. Ryhmäopetus on kuvanveiston jaksoa lukuun ottamatta Lahdessa, kuvanveisto Orimattilassa.

Opinnoissa hyödynnetään myös sähköisiä oppimisympäristöjä. Lukukausimaksu on 225 € sisältäen materiaalit.

Ilmoittautumislinkit ja -ohjeet löytyvät Wellamo-opiston verkkosivuilta.

Lisätiedot

Lahden kaupunki, Sivistyksen palvelualue
Wellamo-opisto
Eeva-Liisa Kauppila, rehtori, 044 416 4105
Leila Kaltiainen, kuvataiteen suunnittelijaopettaja, 050 398 5853
Hannu Marjamäki, musiikin suunnittelijaopettaja, 050 398 5858

Musiikin opintojen näyttämöllinen loppuproduktio

Kuvataiteen opintojen lopputyönäyttely

Kuvataiteen ja muotoilun tuntiopettajista
– Lasse Hurmalainen kertoo, miten koulutus sopii työssäkäyvälle henkilölle: https://bit.ly/AtpostaLasseHurmalainen
– Sami Hiltunen kertoo kokemuksistaan kuvataiteen opettajana: https://bit.ly/AtpostaSamiHiltunen

wellamo-opisto.fi