Hyppää sisältöön

Hälytysajoneuvot saavat liikennevaloetuuksia jatkossa myös Päijät-Hämeessä

Lahden, Hollolan, Heinolan ja Orimattilan liikennevaloihin on suunniteltu liikennevaloetuuksia hälytysajoneuvoille. Tätä HALI-järjestelmää testataan Lahden seudulla touko- ja kesäkuussa 2021, jonka jälkeen järjestelmä on koekäytössä. Järjestelmän testaukset ja käyttöönotto saattavat näkyä liikennevalo-ohjatuissa risteyksissä.

Järjestelmän avulla hälytysajoneuvot entistäkin nopeammin perille

Liikennevalojen pakkoetuuksilla tarkoitetaan viranomais- ja pelastustehtävissä olevien ajoneuvojen mahdollisuutta saada liikennevaloetuudet niihin ajoneuvoihin, joihin on asennettu etuuspyynnön hakevat laitteet. Ajoneuvokohtaisten laitteiden hankinta on kunkin viranomaisten käyttäjien vastuulla, kun järjestelmä on käytössä.

Päijät-Hämeen kaikki 101 liikennevaloristeystä ja uudet rakennettavat liikennevalo-ohjatut risteykset liitetään aina HALI-järjestelmään, jolloin järjestelmän kattavuus on 100%.

HALI-järjestelmän käyttöönoton valmistelua

Liikennevalojen hälytysajoneuvojen pakkoetuuksista eli HALI-järjestelmästä on laadittu vuonna 2018 aikana esiselvitys Päijät-Hämeen alueen liittymisestä järjestelmään. Järjestelmän käyttöönoton toteutusvaihetta on aloitettu valmistelemaan keväällä 2020 liikennevalojen omistajista koostuvan työryhmän kesken. Työhön ovat sisältyneet muun muassa kaikkien liikennevalojen HALI-ohjelmointien hankinta, liikennevaloliittymien etuuspyyntöalueiden suunnittelu, välityspalvelimen hankinta, HALI-ohjelmien konfigurointi liikennevalokojeille sekä välityspalvelimen tietoliikenneyhteyksien luonti. Koordinointityötä on ohjattu liikennevalojen omistajista koostuvan ryhmän kesken.

HALI:lla lisää turvallisuutta ja nopeutta toimintaan

HALI-järjestelmä parantaa liikenneturvallisuutta hälytysajossa olevan hälytysajoneuvojen kuljettajille sekä muille tien käyttäjille liikennevalo-ohjatuissa risteyksissä. Lisäksi järjestelmä nopeuttaa hälytysajoneuvon perille pääsyä, kun ajosuunta saa vihreän valo-ohjatun etuuden.

Muille tienkäyttäjille haittana voi olla etuuspyynnön aiheuttama liikennevalo-ohjelman takaisinkytkennästä johtuva viive, jolloin sivusuunnasta voi tulla normaalia pidempi odotusaika. Liikenneturvallisuutta edistävä järjestelmä ennalta ehkäisee risteäviä ajosuuntien törmäysvaaraa, joten järjestelmä palvelee myös muita tienkäyttäjiä. Järjestelmä toimi vain hälytysajossa olevissa ajoneuvoissa.

Järjestelmän käyttöä testataan

Lahden ja Lahden seudun HALI-järjestelmää testataan 3.-5.5.2021 ja 8.-10.6.2021, jonka jälkeen järjestelmä on kolme kuukautta koekäytössä ennen varsinaista käyttöönottoa. Järjestelmän testauksen ja koekäytön aikana liikennevalojen toiminnassa ilmenevät häiriöt korjataan mahdollisimman nopeasti.

Lisätietoja: