Hyppää sisältöön

Harjun ja Tiirismaan peruskoulujen hallinnollista yhdistämistä esitetään osana palveluverkon jatkuvaa kokonaistarkastelua

Harjun ja Tiirismaan peruskoulujen tilatarpeet ovat muuttuneet ja nyt on mahdollisuuksia koulujen uusiin tilaratkaisuihin. Harjun koululle on tarjolla uudet terveelliset, turvalliset ja toimivat tilat Paavolan kampuksella. Samalla esitetään, että Harjun ja Tiirismaan peruskoulut yhdistyisivät. Uuden yhdistyvän peruskoulun toiminta käynnistyisi 1.8.2023 Paavolan kampuksella.

– Keskusta-alueen palveluverkkotarkastelussa on havaittu, että Tiirismaan koulun tulevat tilat Paavolan kampuksella on mitoitettu suuremmaksi kuin miltä Tiirismaan tulevaisuuden oppilasennusteet tällä hetkellä edellyttävät, kertoo opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämsén.
– Aiemmissa palveluverkkoselvityksissä on ennakoitu Karistosta yläkouluun siirtyvien oppilasmäärä suuremmaksi kuin mitä toteutuma osoittaa. Mitoitus on tehty ennen perusopetuksen kieliohjelman uudistamista, minkä myötä oppilas saa omassa lähikoulussaan monipuolista kielenopetusta ja vaihtoehtoja on enemmän.

Selvityksen nopeaan aikatauluun vaikuttaa erityisesti se, että Harjun koulun tilat ovat teknisen käyttöikänsä päässä ja tänä syksynä on alkanut jälleen tulla ilmoituksia sisäilmaoireista. Harjun koulun henkilöstölle ja oppilaille on tässä vaihtoehdossa tarjolla uudet tilat ilman vuosien väistötilaratkaisuja.

Aikatauluun vaikuttaa myös se, että tammikuussa 2023 ensi vuoden koulutulokkaat hakisivat ensimmäiselle luokalle keskusta-alueella Harjun koulun sijaan Paavolan kampuksella toimivaan Tiirismaan peruskouluun tai Lotilan peruskouluun.

– Nopea ratkaisu mahdollistaisi myös sen, että Harjun ja Tiirismaan peruskoululaiset pääsisivät muuttamaan uusiin tiloihin yhtä aikaa ja heti alusta alkaen rakentamaan uutta yhteistä toimintakulttuuria, Jämsén toteaa.

Valmistelun etenemisestä ja yhteisen toimintakulttuurin rakentamisesta

Asiaa esitellään sivistyslautakunnalle tiistain 22.11.2022 kokouksessa. Koulujen huoltajille järjestetään yhteinen vanhempainilta keskiviikkona 23.11.2022. Asiasta on keskusteltu kummankin koulun henkilöstön kanssa ja järjestetty myös yhteinen info- ja keskustelutilaisuus. Lautakunnan käsittelyn jälkeen esitys lähtee lausuntokierrokselle. Asia tulee päätettäväksi sivistyslautakunnan joulukuun kokoukseen.

Mahdollisen yhdistymispäätöksen jälkeen perusopetuksessa käynnistetään heti kevätlukukauden alkaessa koulujen yhdistymisen tukiprosessi.

Lasten ja nuorten palveluverkkosuunnitteluprosessin toimintaperiaatteita on uudistettu. Kertaluontoisten, laajojen selvitysten tekemisestä on siirrytty jatkuvan prosessin ylläpitoon. Palveluverkon muutostarpeet tunnistetaan ja ennakoidaan vuosittain osana taloussuunnittelua ja investointiohjelmaa. Oppilasmääräennusteita ja toteumia keskustan alueella on tarkasteltu syksyllä 2022.

Lisätiedot

Lahden kaupunki
sivistyksen palvelualue, perusopetuspalvelut
opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämsén, 044 716 1328
vastaava rehtori Kirsikka Saresma, 044 416 4690

etunimi.sukunimi@lahti.fi