Hyppää sisältöön

Harrastamisen Lahden malli laajenee 26 kouluun

Lasten ja nuorten toiveiden mukainen maksuton ja monipuolinen harrastustoiminta laajenee ensi lukuvuonna 2021–2022. Tavoitteena on, että jokaisella 1.–9.-luokkalaisella on mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen.

Lahti on saanut harrastamisen Suomen mallin toimintaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta yhteensä 300 000 €, johon lisäksi lasketaan kaupungin omavastuuosuus 75 000 €.

Harrastamisen Lahden malli käynnistyi keväällä 2021 neljässä pilottikoulussa. Syksystä toiminta laajenee Lahden kaikkiin peruskouluihin lukuun ottamatta Kanervikon sairaalakoulua, myös yksityisiin kouluihin.

– Ensi lukuvuonna harrastustoimintaa järjestetään koulupäivän yhteydessä kaikilla kouluilla ja kaikille luokka-asteille. Toiminta on säännöllistä ja viikoittaista, mutta sisältö voi myös vaihdella osallistujien toiveiden mukaisesti, kertoo kaupungin harrastustoiminnan koordinaattori Tiia Bucovschi.

Harrastustarjonnasta tiedottamisen pääkanavana toimii HarrasteLahti.fi -sivusto.

Lukujärjestyksiin tilaa harrastamiselle

Jatkossa lukujärjestyksiin on varattu tiettynä iltapäivinä tiettyyn kellonaikaan tilaa harrastuksille. Tavoitteena on mahdollistaa oppilaiden osallistuminen harrastustoimintaan välittömästi koulupäivän jälkeen ja koulupäivän aikanakin.

Yläkouluille palkataan harrastustoiminnan ohjaajia, joiden tehtävänä on kannustaa harrastamaan sekä tukea yläkoululaisia löytämään itselle mieleinen harrastus. Tarvittaessa ohjaajat toimivat myös alueensa alakouluilla.

Bucovschin mukaan koulukohtaisia harrastuslukkareita parhaillaan rakennetaan, lähtökohtana on lasten ja nuorten harrastustoiveet.
– Suunnittelussa hyödynnetään lahtelaisten koululaisten vastauksia opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskyselyyn.

Ala- ja yläkouluissa toimintaa toteuttavat myös muun muassa seurat, yhdistykset, järjestöt, nuoriso-, kirjasto- ja museopalvelut, Wellamo-opisto, Lahden seurakunnat sekä tieto- ja viestintätekniikka-, ohjaus- ja liikunta-alan opiskelijat.

Harrastustoiminnan koordinointi

Tärkeää on monipuolisen ja maksuttoman toiminnan lisääminen sekä  kaupunkitasoisen toiminnan koordinointi. Lahdessa vapaa-ajan harrastustoimintaa kokoaa kaupungin harrastuskoordinaattori Tiia Bucovschi tiiviissä yhteistyössä muun muassa koulujen ja eri toimijoiden kanssa.

– Kaupungissamme tarjolla on jo paljon hyvää harrastustoimintaa. Tavoitteenamme on saattaa yhteen toiminnan järjestäjiä ja varmistaa, että tieto tarjolla olevista harrastusmahdollisuuksista saavuttaa lapset ja nuoret. Harrastukset kootaan samaan paikkaan harrastelahti.fi -sivustolle, mistä ne on helposti löydettävissä.

Harrastamisen Suomen malli

Suomen mallin tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä mahdollistaa jokaiselle mieluisa ja maksuton vapaa-ajan harrastus koulupäivän yhteydessä.

Mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten harrastustoiveiden kuuleminen, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Suomen mallin ensimmäisen vaiheen kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa.

Pidemmällä tähtäimellä harkittavaksi tulee lainsäädäntöpohjan luominen ja valtionosuusjärjestelmän selvittäminen. Liikkeelle lähdetään kuitenkin vuosittaisella valtionavustushaulla.

Lisätiedot

Lahden kaupunki
harrastuskoordinaattori Tiia Bucovschi
p. 044 416 3743, tiia.bucovschi@lahti.fi