Hyppää sisältöön

Harrastamisen Lahden mallin pilotointi siirtyy helmikuun puoliväliin koronatilanteen vuoksi

Pilotoinnin aloitusta siirretään vajaalla kuukaudella koronapandemiatilanteen ja 15.2. asti voimassa olevien rajoitusten vuoksi.

Harrastamisen Lahden mallia pilotoidaan 1.-9.-luokkalaisille Kärpäsen, Lähteen ja Mukkulan yhtenäiskouluissa sekä Möysän alakoulussa kevätlukukaudella 2021 opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana. Harrastustarjonnasta tiedottamisen pääkanavana toimii HarrasteLahti-sivusto.

Pilotin toiminta pyritään käynnistämään helmikuun puolivälissä koronapandemiatilanteen ja voimassa olevat suositukset ja rajoitukset huomioiden.

– On tarpeen vielä tarkastella suunnitelmia ja varmistaa, että koronatoimenpiteet pilottikouluissa ja harrastustoiminnassa ovat yhteneväiset ja että toiminta voidaan käynnistää turvallisesti, kertoo kaupungin harrastuskoordinaattori Tiia Bucovschi. 

– On tärkeää päästä pilotoimaan ja keräämään toiminnasta kokemuksia. Toiminnan laajentuessa hyödynnetään pilotista saatuja tietoja. Hakuaika ensi lukuvuoden 2021-2022 toimintaan on maaliskuussa.

Harrastamisen Suomen mallin pilotti

Harrastamisen Suomen mallin tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä mahdollistaa jokaiselle mieluisa ja maksuton vapaa-ajan harrastus koulupäivän yhteydessä. Ministeriön avustus kohdistuu pääasiallisesti harrastusten ohjaajien ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten avustajien palkkakuluihin sekä matka- ja materiaalikuluihin. Avustuksesta osa voidaan kohdistaa myös koordinointikuluihin.

Mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten harrastustoiveiden kuuleminen, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Harrastustakuu on kirjattu yhdeksi Lahden kaupungin viidestä kärkihankkeesta.

Lisätiedot

Lahden kaupunki
harrastuskoordinaattori Tiia Bucovschi, p. 044 416 3743
työryhmän puheenjohtaja, sivistysjohtaja Tiina Granqvist, 050 383 6574