Hyppää sisältöön

Heinäkuussa Lahden työttömyysaste oli 17,3 %

Suurimpien kaupunkien työttömyysaste oli vuoden 2021 heinäkuun lopussa korkein Lahdessa, 17,3 % (koko maa 12,3 %). Heinäkuussa oli Lahdessa yhteensä 9 640 työtöntä.

Työttömyysaste oli 1,8 %-yksikköä vähemmän edellisvuodesta ja 1,0 % -yksikköä vähemmän vuoden alusta. Heinäkuussa 2021 suurimmista kaupungeista toisiksi korkein työttömyysaste oli Joensuussa (16,6 %) ja kolmanneksi korkein Jyväskylässä (15,9 %). Pienimmät työttömyysasteet olivat Kuopiossa (12,0 %) ja Espoossa (12,0 %).

Nuorisotyöttömiä eli alle 25-vuotiaita Lahdessa oli heinäkuussa 2021 yhteensä 1 445 henkilöä. Lahden nuorisotyöttömyysaste oli 24,8 %, korkein suurista kaupungeista. Toiseksi eniten nuorisotyöttömiä oli Jyväskylässä, 23,4 % ja vähiten Espoossa, 13,8 %. Koko maan nuorisotyöttömyysaste oli 16,0 %. 25-29 -vuotiaita työttömiä Lahdessa oli 1 116 henkilöä.

Pitkäaikaistyöttömiä oli Lahdessa 4 204 henkilöä heinäkuussa 2021 (2020: 2 623). Kolmessa vuodessa pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut eniten Vantaalla, 121,1 % ja vähiten Kouvolassa, 9,6 %. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut kolmessa vuodessa 48,0 %. Lahdessa pitkäaikaistyöttömyyden kasvu kolmessa vuodessa on ollut maan keskitason alapuolella, 44,5 %.

Rakennetyöttömien osuus työttömistä oli heinäkuussa 2021 korkein Lahdessa, 66,4 % ja matalin Oulussa, 57,7 %. Koko maassa rakennetyöttömien osuus oli 60,7 %.

Ulkomaalaisten työttömyysaste oli heinäkuussa 2021 korkein Joensuussa, 48,4 %, toiseksi korkein Lahdessa, 42,9 % ja matalin Espoossa, 26,1 %. Koko maassa ulkomaalaisten työttömyysaste oli 28,7 %. Ulkomaalaisia työttömiä oli Lahdessa heinäkuussa 1 042 henkilöä (heinäkuu 2020: 1 141).

Aktivointiaste oli heinäkuussa 2021 korkein Tampereella (27,8 %) ja matalin Helsingissä (17,9 %). Lahdessa oli suurten kaupunkien 3. matalin aktivointiaste, 18,5 %. Koko maan aktivointiaste oli 23,3 %.

Lomautettuja oli Lahdessa heinäkuussa 2021 yhteensä 750 henkilöä. Lomautettujen määrä on laskenut edellisvuodesta selvästi. (heinäkuu 2020: 1 799)

Uusia avoimia työpaikkoja oli Lahdessa heinäkuussa 2021 yhteensä 2 111 kappaletta (2020: 1 008, 2019: 1 144). Uusien avoimien työpaikkojen määrä on noussut siis merkittävästi.

 

Lähde: TEM Työnvälitystilasto.

 

Rakennetyöttömillä tarkoitetaan yhteismäärää kuukauden lopussa pitkäaikaistyöttömien, rinnasteisten pitkäaikaistyöttömien, palveluilta työttömäksi jääneiden ja palveluilta palveluille siirtyneiden määristä.

Aktivointiasteella tarkoitetaan aktiivisten työvoimapoliittisten palveluiden piirissä olevien prosenttiosuutta työttömien työnhakijoiden ja palveluiden piirissä olevasta summasta.

 

Aihealueet