Hyppää sisältöön

Heinäkuussa uusitaan pysäköintiruutujen rajauksia

Keskustan alueella aloitetaan pysäköintiruutujen maalaukset katualueella. Maalaustyö on vaiheistettu pienempiin osa-alueisiin ja niiden sisällä maalataan vain uusimista vaativat viivat. Työn arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan heinäkuun aikana.

Maalattavat kohteet tai kortteliosuudet merkitään siirtokehotuksin vähintään 48 h ennen työn aloittamista. Suosittelemme seuraamaan ja noudattamaan siirtokehotuksia. Maalaustyö pyritään toteuttamaan hiljaisen liikenteen aikaan, jolloin vaikutus mm. asiakaspysäköintiin jäisi vähäisemmäksi. Joitakin yksittäisiä (karttaan merkitsemättömiä) maalauskohteita voidaan myös toteuttamaan.

Työt aloitetaan 5.7.2021 ja kokonaisuudessaan työn arvioidaan olevan valmis heinäkuun loppuun mennessä.

Maalausurakan vaiheistus alueittain. Myös joitakin muita yksittäisiä karttaan merkitsemättömiä kohteita toteuttaa urakassa.

Lisätietoja:

Pasi Leppäaho, kunnossapitoinsinööri, p. 050 398 5729, pasi.leppaaho@lahti.fi, Lahden kaupunki

Harri Nieminen, katutyönjohtaja, p. 040 7255062, harri.nieminen@destia.fi, Destia Oy

Aihealueet