Hyppää sisältöön

Hennalan katujen rakentaminen alkaa viikolla 12

Rakennustyöt aloitetaan valmistelevilla töillä, eli työmaan perustamisella ja puiden kaadoilla kuluvan viikon aikana. Kokonaisuudessaan Hennalan katujen rakentamisen arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä.
Hennalan katu-urakan suurpiirteinen aluerajaus opaskartalla.

Hennalan entisen varuskunta-alueen, eli Ulaaninkadun ja Hennalankadun välisen alueen kadunrakennusurakka alkaa viikolla 12. Urakassa rakennetaan neljä uutta katua, saneerataan kolme olemassa olevaa katua ja rakennetaan kolme uutta liikenneympyrää sekä Helsingintien alikulkukäytävä. Alueelle rakennetaan myös useita uusia jalankulku- ja pyöräväyliä.

Valaistus

Kadunrakennusurakassa päivitetään myös alueen sähköverkko ja valaistus. Kaupunki valaisee yleiset kadut ja raitit, mutta kiinteistöjen omien piha-alueiden valaistus on kiinteistöjen vastuulla. Alueen historian vuoksi osa kiinteistöjen piha-alueiden nykyisistä valaisimista on kaupungin sähköverkossa, nämä valaisimet poistetaan kadunrakennusurakan yhteydessä kaupungin sähköverkosta. Hennalan vanhan varuskunta-alueen kiinteistönomistajat voivat tarkastaa omien kiinteistöjen piha-alueiden valaistuksen tilanteen ottamalla yhteyttä LE-sähköverkon yhteyshenkilöön.

Liikennejärjestelyt

Rakennustyöt aiheuttavat alueelle tilapäisiä liikennejärjestelyjä rajoittaen alueen käyttöä. Pidempi aikaisista poikkeavista liikennejärjestelyistä tiedotetaan etukäteen verkossa ja maastossa ohjataan kiertoreitille. Työmaan läheisyydessä toivomme alueen käyttäjiltä erityistä varovaisuutta liikenteeseen. Pahoittelemme rakentamisen aiheuttamia häiriötä.

Lisätietoihin Hennalan alueesta ja suunnitteluaineistoon voi tutustua täältä: www.lahti.fi/hennala.

 

Kysy lisää

Jani Tuhkanen, katupäällikkö, p. 050 559 4102, jani.tuhkanen@lahti.fi, Lahden kaupunki

Jukka-Pekka Laherto, verkkopäällikkö, p. 044 398 5298, jukka-pekka.laherto@lahtienergia.fi, LE-Sähköverkko Oy

Aki Lehtinen, työmaapäällikkö, p. 040 528 3732, aki.lehtinen@grk.fi, GRK Infra Oy