Hyppää sisältöön

Hiekoitushiekan poisto Lahdessa

Ulkoilmassa ajoittain kohonnut hiukkaspitoisuus katupölyn vuoksi. Hiekoitushiekan poisto on aloitettu.

 

Ilmassa leijuvan pölyn pitoisuudet ovat kohonneet ajoittain Lahdessa, koska ilmassa on paljon katujen hiekoitushiekasta sekä asfaltin kulumisesta peräisin olevia hiukkasia. Korkeat hiukkaspitoisuudet heikentävät keuhkojen toimintakykyä, lisäävät astmakohtauksia ja hengitystietulehduksia. Oireita voivat olla myös nuha, yskä ja kurkun ja silmien kutina. Ulkoilmassa leijuva pöly on erityisen haitallista herkille väestöryhmille kuten lapsille, vanhuksille ja sydän- tai hengityselinsairauksista kärsiville.

Katujen ja muiden talvella hiekoitettavien alueiden kunnossapidon tehostamisella ja oikealla ajoituksella kevätpölyhaittoja voidaan vähentää merkittävästi.

Pölyämisen estäminen

Hiekan poistossa tulee käyttää riittävää kastelua pölyämisen estämiseksi. Lehtipuhaltimen käyttö ja hiekan kuivaharjaaminen on kielletty maalis-, huhti- ja toukokuussa pölyhaittojen torjumiseksi.

Hiekoitushiekan poisto

Lahdessa hiekan poisto tehdään kaupungin toimesta kaikilla niillä alueilla, joiden talvikunnossapidosta (auraus ja liukkaudentorjunta) kaupunki on vastuussa. Käytännön työsuorituksesta vastaavat Destia Oy ja YIT Suomi Oy omilla urakka-alueillaan.

Etenkin keskusta-alueella on jalkakäytäväosuuksia, joiden talvikunnossapito on taloyhtiöiden vastuulla. Näiden osuuksien puhdistamisesta ja pölyntorjunnasta huolehtivat taloyhtiöiden kiinteistönhoitajat.

Kaupungin vastuulla olevilla alueilla hiekoitushiekan poistoa on jo aloitettu. Säätilan salliessa täysitehoinen hiekan poisto aloitetaan viikolla 16. Tonttikatujen siivoamiseen ryhdytään, kun vilkkaimmat alueet on puhdistettu. Mikäli sääolot sallivat töiden yhtämittaisen tekemisen, muodostuu hiekanpoiston kokonaiskestoksi noin 5 viikkoa. Aikataulun toteutuminen edellyttää, että töitä tehdään kahdessa vuorossa viikonloppuja hyödyntäen. Hiekanpoistoa suoritetaan myös puistoista ja viherkaistoilta, ja keliolosuhteista riippuen tätä työtä suoritetaan vielä toukokuun lopussa.

Yöpakkasten ja auringon lämmön johdosta katujen pinnat kuivuvat, jolloin tuuli ja etenkin raskas liikenne nostattavat pölyä ilmaan. Pölyhaittoja pyritään vähentämään kastelemalla pääliikenneväylien ajoratoja ja linja-autopysäkkejä kemiallisella liuoksella. Liuosta käytetään tarvittaessa pölynsidontaan myös kevyenliikenteenväylillä.

Sadevesiviemärit

Hiekoitushiekan peseminen sadevesikaivoihin on kiellettyä. Kaivoihin joutuessaan hiekka voi aiheuttaa viemäritukoksen, jonka seurauksena voi olla vesien virtaaminen väärään suuntaan viemäriverkostossa ja jopa kiinteistön rakenteiden kastuminen. Mikäli kiinteistön toimista aiheutuu ongelmia viemäriverkon toimintaan, kiinteistö on korvausvelvollinen.

Kaupunki tyhjentää vastuullaan olevien sadevesikaivojen sakkapesät keskeisimmillä alueilla vuosittain. Kiinteistöjen tulee tyhjentää säännöllisesti pihoillaan sijaitsevien kaivojen sakkapesät.

Hiekotushiekan hävittäminen

Käytetty hiekoitushiekka on jätettä ja se kuuluu toimittaa jäteasemalle. Sitä ei tule läjittää tai käyttää maantäyttönä sen mahdollisesti sisältämien haitta-aineiden vuoksi. Käytetty hiekoitushiekka voi sisältää epäpuhtauksina haitta-aineita (öljyhiilivetyjä ja raskasmetalleja) ja roskia (tupakantumppeja, lasinsiruja ym.). Pienen määrän puhdasta hiekoitushiekkaa voi käyttää uudelleen omalla pihalla.

Lisätietoja Lahden kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue:

Hiekan poisto:
Tanja Parviainen
kunnossapitoinsinööri
p. 044 482 0554

Ilmanlaatu:
Kaarina Kähäri
mittausinsinööri
p. 0505391695

Hiekan hävittäminen ja hyötykäyttö:
Sanna Ukkola
ympäristönsuojelutarkastaja
p. 044 716 1295

Ilmanlaatu Lahdessa