Hyppää sisältöön

Hirvilammille esitetään luonnonsuojelualueen perustamista

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee 17.11.2021 kokouksessaan Hirvilammin luonnonsuojelualueen perustamista.

Lahden kaupungin ympäristöohjelman tavoitteena on, että kaupungin omistamien alueiden kokonaispinta-alasta 5 % on rauhoitettuja. Tavoite on myös osa Lahden kestävän energian ja ilmastonmuutoksen toimenpidesuunnitelmaa vuodelle 2030.

Uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen tehdään vaiheittain ja ensimmäiseksi perustettavaksi kohteeksi esitetään Hirvilammin luonnonsuojelualuetta. Päijät-Hämeen maakuntakaavassa (2014) Hirvilammin alue on merkitty suojelualueeksi. Rauhoituspäätöksen jälkeen alueet esitetään yleiskaavassa luonnonsuojelualueina. Suojeltavan alueen pinta-ala on 27,6 hehtaaria.

Lahden kaupunki hakee Hirvilammin luonnonsuojelualueen perustamista osaksi METSO-ohjelmaa. Alueen METSO-ohjelman kriteerit täyttävien alueiden rauhoittamisesta on mahdollista saada osittaiskorvausta 54 000 euroa ELY-keskukselta.  Luonnonsuojelualueen perustamisen edellytyksenä on, että ELY- keskus hyväksyy sen Metso-ohjelma-alueeksi, jolle myönnetään korvaus.

Jalkarantaan rivitalorakentamista vanhan liikerakennuksen paikalle

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Jalkarannassa sijaitsevan tontin asemakaavamuutosta. Hämeenmaan Kiinteistöt Oy omistaa tontin ja on tehnyt aloitteen muutoksesta.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uudisrakentaminen asumista varten liikerakennuksen paikalle. Asemakaavaehdotuksessa alueelle on merkitty kaksi rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tonttia. Alue rajoittuu Tapanilan-, Eeron- ja Kankaankatuun sekä Tapanilanpolkuun.

Syksyn omakotitonttien luovutus

Kaupunkiympäristölautakunta luovuttaa lokakuussa 2021 haussa olleet omakotitontit aluksi varattavaksi ja myöhemmin vuokrattavaksi. Lokakuun tonttihaussa oli 32 tonttia, joista kolme sijaitsi Kunnaksessa ja 29 Renkomäessä.

Kunnaksen tontit ja Renkomäen tonteista 20 luovutetaan kaupunkiympäristölautakunnan harkintaan perustuvalla päätöksellä. Loput Renkomäen yhdeksän tonttia luovutetaan kaupungingeodeetin viranhaltiapäätöksellä arvonnan voittajille.

Määräaikaan mennessä jätettiin 36 hakemusta, joista kaksi kohdistui Kunnakseen ja 34 Renkomäkeen. Tonteista esitetään lautakunnan päätöksellä varattavaksi 15 tonttia, joista kaksi Kunnaksesta ja 13 Renkomäestä. Kunnaksesta vapaaksi jäänyt tontti ja Renkomäestä jääneet kahdeksan tonttia siirtyvät jatkuvasti haettavina oleviin tontteihin.

Kaupunkiympäristölautakunnan 17.11.2021 esityslista.

Aihealueet