Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnassa kirjaston ja liikunnan ajankohtaisia

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnalle esitetään, että kaupunginkirjaston toisesta kirjastoautosta luovutaan sen käyttöiän päätyttyä. Reittien uudelleenjärjestelyillä huolehditaan kirjastopalvelujen saatavuudesta. Käsiteltävänä on myös vastaus valtuustoaloitteeseen liikunta- ja urheilustrategian luomisesta Lahteen. Lautakunta kokoontuu 12.10.2022.

Kaupunginkirjaston toisesta kirjastoautosta luovutaan

Lahden kaupunginkirjastolla on kaksi kirjastoautoa, ja ne molemmat ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Yhden uuden kirjastoauton hankintaan on varattu investointirahat vuodelle 2023 ja auton hankintaprosessi on jo käynnistetty. Kilpailutus tapahtuu syksyllä 2022 ja auto tulee käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä.

Esityksen mukaan toisesta kirjastoautosta luovuttaisiin siinä vaiheessa, kun sen kunnossapitokustannukset nousevat liian korkeiksi toimintaongelmien lisääntyessä. Kirjastossa ei ole myöskään henkilöstöresursseja kahden kirjastoauton täysimääräiseen hyödyntämiseen. Tällä hetkellä toinen kirjastoautoista ajaa vain yhdessä vuorossa.

Reittien uudelleenjärjestely mahdollistaa toisesta kirjastoautosta luopumisen.

Liikunta- ja urheilustrategiatyö sekä liikunta- ja urheilupaikkaselvitys käynnistyvät

Lautakunta käsittelee vastaustaan valtuustoaloitteeseen liikunta- ja urheilustrategian luomisesta Lahteen.

Vastausesityksessä todetaan, että Lahden kokonaisvaltainen liikunta- ja urheilustrategiatyö käynnistyy vielä syksyn 2022 kuluessa. Osana strategiatyötä tehdään myös kaupungin liikunta- ja urheilupaikkaselvitys, jossa tarkastellaan liikunta- ja urheilupaikkojen kunto, investointitarpeet uusille paikoille ja vanhojen korjauksille sekä ylläpitokustannukset.

Tavoitteena on, että Lahden kokonaisvaltainen liikuntapaikkasuunnitelma 2023−2029 on valmiina osana kaupunkistrategiaa syksyllä 2023.

Strategian valmisteluun osallistetaan eri vaiheessa muun muassa päättäjiä, kuntalaisia ja seuratoimijoita.

Lisätietoja

Lahden kaupunki 
kirjastopalvelujohtaja Salla Palmi-Felin, 050 559 4098
liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, 050 559 4145
sivistysjohtaja Tiina Granqvist, 050 383 6574

Linkki Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksen 12.10.2022 esityslistaan