Hyppää sisältöön

Hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyyn saatiin 989 vastausta

Kyselyn tuloksia hyödynnetään hyvinvointityössä ja kaupunkisuunnittelussa

Lahden kaupunki keräsi kyselyllä tietoa Lahtelaisten koetusta hyvinvoinnista ja turvallisuuden tunteesta. Kyselyyn oli mahdollista vastata verkossa ja paperitse Lahti-pisteellä Palvelutorilla ajalla 8.2-28.2.2023. Vastauksia kyselyyn saatiin 989, joka oli noin 50 enemmän kuin edellisellä kerralla syksyllä 2020.

Kyselyssä vastaajaa pyydettiin myös merkitsemään turvattomaksi ja viihtyisäksi kokemiaan paikkoja kartalle niin keskustasta kuin omalta asuinalueeltaan. Keskustan alueelle klikattiin lähes 1200 paikkamerkintää, jotka koettiin turvattomana. Viihtyisänä pidettyjä paikkamerkintöjä puolestaan merkittiin reilu 950 kappaletta. Muille alueille merkittiin yhteensä 384 turvattomaksi ja 418 viihtyisäksi koettua paikkamerkintää.

Paikkamerkintöjen mukaan turvattomuutta aiheuttaa keskustassa erityisesti päihteiden näkyvä käyttö julkisella paikalla. Keskustassa turvattomuuden tunnetta aiheuttaa myös korkeat ajonopeudet, vaaralliset risteykset ja suojatiet sekä kävelyn ja pyöräilyn sekoittuminen saman katutilaan.

Aineiston tarkempi analysointi on käynnissä.

Tietoa hyödynnetään hyvinvointisuunnittelussa

Tietoa hyödynnetään neljän vuoden välein tehtävän hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laatimisessa, millä ohjataan kaupungin hyvinvointipolitiikkaa. Siinä kuvataan kaupungin asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä ja niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kunnan taloussuunnittelua.

Arvonnan voittajiin on oltu yhteydessä

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvottiin kolme 20 euron lahjakorttia Lahden Seudun liikenteen matkakorttien lataamiseen ja kaksi 10 kerran lippupakettia Lahden uimahalleihin. Voittajiin on oltu yhteydessä henkilökohtaisesti.

Lisätietoja