Hyppää sisältöön

Hyvinvointiyhtymä: Yhteisyritys tuottamaan sote-keskuspalvelut Lahdessa

Päijät-Hämeeseen perustetaan yhteisyritys tuottamaan sote-keskuspalveluja Lahdessa, Iitissä ja Kärkölässä.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous päätti sote-keskushankinnasta ja yhteisyrityksen perustamisesta Mehiläinen Oy:n kanssa. Päätös syntyi äänin 96 ja yksi kolmasosa – 80 ja kaksi kolmasosaa.

Yhtymän muutosohjelman keskeisinä tavoitteina on maakunnallisen palvelukokonaisuuden muodostamisen lisäksi tuottaa alueensa väestön palvelut kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti kuntien maksukyvyn mahdollistamassa raamissa. Tämä edellyttää myös uusien ja innovatiivisten palvelutuotantoratkaisujen hakemista.

Yhtymä tavoittelee yhteisyrityksen kautta merkittäviä parannuksia sote-keskuspalveluihin.

Yhteisyritys tuottaa ensivaiheessa sotekeskus-palvelut yhteensä 131 000 asukkaalle. Mahdollisesta laajentamisesta päätetään erikseen.

Yhteisyritystä valmisteltaessa on huomioitu Marinin hallituksen sote-uudistukseen liittyvät lakiluonnokset. Yhteisyrityskumppanin kanssa tehtävässä palvelusopimuksessa on tarkkaan määritelty palveluille tavoitteet ja myös seuraamukset, jos tavoitteista jäädään.

– Kehitämme ja viemme käytäntöön uuden toimintamallin, joka hyödyntää julkisen ja yksityisen toimijan parhaita kyvykkyyksiä. Tavoittelemme entistä tasa-arvoisempaa avosairaanhoidon vastaanottotoimintaa maakunnallisessa kokonaisuudessa ja erittäin tiukassa talousraamissa, sanoo yhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola.

Yhteisyrityksessä toteutuu uudentyyppinen lääkärijohtoinen moniammatillinen tiimityö, joka perustuu asiakkaan tarpeisiin, turvaa hoidon jatkuvuuden sekä mahdollistaa henkilöstölle nykyistä monipuolisemmat työnkuvat ja tiimin tuen.

Sotekeskus-palvelut integroidaan kuntayhtymän muihin palveluihin niin, että kokonaisuudesta muodostuu asiakkaan kannalta toimiva ja sujuva. Henkilöstön työssä viihtymiseen ja sitoutumiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja käyttöön tulee erilaisia kannustimia.

Yhteisyritys pähkinänkuoressa

Lahden, Kärkölän ja Iitin sotekeskusten palvelujen tuottajaksi on valittu kilpailutuksen kautta Mehiläinen Oy, jonka kanssa hyvinvointiyhtymä perustaa yhteisyrityksen. Yhteisyrityksen tuottamia palveluja ovat avosairaanhoito, fysioterapian suoravastaanotto, ehkäisyneuvola, suun terveydenhuolto, sotekeskuksen terveyssosiaalityö sekä perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut. Yhteisyritys aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa.

Hyvinvointiyhtymä omistaa yhteisyrityksestä 49 prosenttia. Yhtymällä on vahva järjestäjän rooli, joka takaa vallan ja vastuun säilymisen. Yhtymä antaa kumppanille reunaehdot, joiden puitteissa palvelut tulee tuottaa.

Henkilöstö siirtyy uuteen yhteisyritykseen liikkeenluovutuksella vanhoina työntekijöinä.
Yhteisyrityksen perustaminen on tarkoin harkittu, yhtymän strategiaa tukeva sosiaali- ja terveyskeskuspalveluiden tuottamisen tapa, joka on kiinteä osa yhtymän muutosohjelmaa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluja Päijät-Hämeessä. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän verkkosivut