Hyppää sisältöön

Ilmastokumppanuus laajenee maakuntaan

Päijät-Hämeen liiton ja kuntien yhteisessä Ilmastokumppanuus – Kunnat ja yritykset -hankkeessa kannustamme pk-yrityksiä ilmastotoimiin ja sitoutumaan ilmastokumppanuuteen. Hankkeen tavoitteena on lisätä ilmastoasioiden näkyvyyttä niin kunnissa kuin koko maakunnassakin.

Päijät-Hämeessä etsitään konkreettisia toimia ilmastonmuutoksen hillintään ja viritetään tiiviimpää yhteistyötä kuntien ja yritysten välille, kun Lahdesta ja tuttu Ilmastokumppanuus-malli laajenee maakuntaan. ”Hanke on yksi konkreettinen esimerkki toimista kohti hiilineutraaliutta Päijät-Hämeessä”, mainitsee Päijät-Hämeen liiton ilmasto- ja energia-asiantuntija Maarit Virtanen.

Lähtökohtana hankkeelle oli tarve lisätä kuntien ja yritysten yhteistyötä. Etenkin pienempien yritysten saattaa olla yksin haastavaa käynnistää omia ilmastotoimiaan. Ilmastokumppanuus-hanke helpottaa siihen osallistuvien yritysten verkostoitumista, yritykset saavat ideoita ja tukea ilmastotoimiinsa, hyötyvät vertaistuesta ja saavat positiivista näkyvyyttä.

Kunnan kanssa ilmastokumppanuussopimuksen tekevä yritys laatii oman suunnitelmansa keinoista, joilla se voi vähentää hiilidioksidipäästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta. Mallin etuina ovat mm. sen maksuttomuus, vapaaehtoisuus ja soveltuvuus eri toimialoille – sopii siis kaikille organisaatioille, jotka haluavat kehittää ympäristövastuullisuuttaan. Yritykset määrittelevät itse omat päästövähennystoimensa alkukartoituksen perusteella ja allekirjoittavat Ilmastokumppanuus-sopimuksen oman kuntansa kanssa.

Lahdessa jo 20 ilmastokumppania

”Lahdessa kumppanuuteen on rohkeasti lähtenyt mukaan erilaisia toimijoita yksityisyrittäjistä urheiluseuroihin ja seudun suurimpiin työllistäjiin. Kukin omaan toimintaansa sopivilla tavoitteilla”, summaa ympäristökoordinaattori Aino Kulonen Lahden kaupungilta.

Askon Sohvatehdas solmi sitoumuksen Ilmastokumppanuudesta Lahden kaupungin kanssa huhtikuussa. ”Vastuullisuus ja ympäristöasiat ovat keskiössä, kun tänä vuonna kehitämme ja investoimme Lahden tehtaan toimintaa. Olemme valmistaneet huonekaluja Lahdessa vuodesta 1918 ja haluamme parantaa entisestään vastuullista toimintaamme. Ilmastokumppanuus kaupungin kanssa antaa meille hyvän pohjan jatkaa tärkeää työtä”, kertoo tehdaspäällikkö Jyrki Vuorio.
 

Ympäristöpääkaupunki Lahden tavoitteena on olla hiilineutraali jo 2025. Päijät-Häme on Hinku-maakunta, joka tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2030. Kaikkien toimia tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi ja alkanut hanke tukee päästövähennystoimia yrittäjäkentällä. Hanke rahoitetaan Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta ja sen toteutusaika on 1.5.2021–31.10.2022.

 

Lisätietoja:

Ympäristökoordinaatori Aino Kulonen, Lahden kaupunki, p. 044 482 6178, aino.kulonen(a)lahti.fi

Projektikoordinaattori Johanna Snell, Päijät-Hämeen liitto, p. 044 077 3637, johanna.snell(a)paijat-hame.fi

Lahden kaupungin ilmastokumppanuus -sivut

Hankkeen nettisivut