Hyppää sisältöön

Ilmastosopimus tuo Lahdelle Missio-tunnuksen

Kaupunginhallitus hyväksyi EU:n kaupunkimissiota varten valmistellun Lahden kaupungin ilmastosopimuksen äänin 7-3. Kun Euroopan komissio on hyväksynyt sopimuksen, Lahden kaupungille myönnetään Missio-tunnus, josta odotetaan etua EU:n rahoitushauissa ja ilmastoystävällisissä investoinneissa.

Lahden kaupunki on mukana EU:n kaupunkimissiossa eli sadan hiilineutraalin ja älykkään kaupungin joukossa. Kaikkien kaupunkimissioon valittujen kaupunkien tulee solmia ilmastosopimus Euroopan komission kanssa, jossa sitoudutaan tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Lahti valittiin mukaan Kaupunkimissioon yhdessä viiden muun suomalaisen kaupungin kanssa. Kaupunkimissioon osallistuminen on osoitus edelläkävijyydestä ja laatutakuu pitkään tehdystä työstä.

Toimenpidesuunnitelmaan tiiviisti liittyvässä investointisuunnitelmassa esitetään kaupungin ilmastotyön rahoituksen nykytila sekä arvioidaan suunniteltujen ja tarvittavien toimenpiteiden vaatimaa rahoitusta.

Lausunto pelastuslaitokselle ja vastaus oikaisuvaatimukseen

Lahden kaupunginhallitus päätti antaa Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle lausunnon palvelutasopäätösluonnoksesta vuosille 2024–2025, koska ne yhdessä päättävät alueen asukkaiden turvallisuudesta.

Kaupunginhallitus antoi vastauksen oikaisuvaatimukseen, joka liittyi kaupunginhallituksen päättämään KOKO Lahti Oy:n ja Suomen Hiihtoliitto ry:n maksujärjestelysopimuksen siirtoon. Maksujärjestelysopimuksen siirto ei ole kiellettyä valtiontukea, koska siirto tehtiin markkinahintaan. Siihen ei myöskään liittynyt valikoivan edun antamista KOKO Lahti Oy:lle.

Lisätietoja

Sirkku Hildén, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, p. 050 327 2691

Esityslistaan