Hyppää sisältöön

Ilmoittaudu koulupäivän aikaisen harrastustoiminnan tuottajaksi

Lahden kouluissa järjestetään oppilaiden toiveiden mukaista harrastustoimintaa vuosiluokkien 1–9 oppilaille. Toiminta on oppilaalle maksutonta ja vapaaehtoista. Harrastusten järjestäjät voivat ilmoittautua palveluntuottajaksi 3.5.2024 klo 12.00 mennessä Tarjouspalvelu.fi -portaalissa.

Harrastustoimintaa järjestävä yhdistys, seura, järjestö tai yritys voi tarjota vuosiluokkien 1–9 oppilaille soveltuvaa koulupäivän aikaista harrastustoimintaa. Toiminnan toteuttajalle maksetaan 50–60 euroa / tunti (alv 0 %). Lopullinen hinta mahdollisine materiaalikuluineen määritellään ryhmäkohtaisesti sopimuksessa.

– Toivomme, että palveluntuottajat ilmoittautuessaan kuvaavat toteuttamaansa harrastustoimintaa mahdollisimman monipuolisesti ja laajasti, kertoo harrastamisen Suomen mallin hankekoordinaattori Seppo Koponen Lahden kaupungilta.

– Kilpailutukseen osallistuminen ei vielä takaa palveluntuottajaksi pääsyä, sillä toimintaa järjestetään toiveiden ja määrärahojen puitteissa. Vastaavasti kilpailutukseen osallistuminen ei vielä sido palveluntuottajaa toiminnan järjestämiseen. Toiminnan järjestämisestä sovitaan kirjallisesti ennen toiminnan käynnistymistä.

Aiemmasta poiketen tarjouksia pyydetään nyt kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan, vuosille 2024–2025 ja 2025–2026.
– Tällä tavoittelemme pitkäaikaisempaa yhteistyötä palveluntuottajien kanssa, Koponen toteaa.
– Toiveissa on muun muassa monipuolisesti eri liikuntalajeja, eläinkerhot, kokkaaminen, kädentaidot ja muotoilu, kuva-, elokuva-, moni- ja animaatiotaide, valo- ja videokuvaus. Lasten ja nuorten harrastustoiveita on kuultu Lahden kaupungin omalla harrastustoivekyselyllä kevään 2023 aikana.

Hankintailmoitukseen voi tutustua tarkemmin julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa. Tarjouksia voi jättää perjantaihin 3.5.2024 klo 12 mennessä Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Portaali on tarjoajille maksuton mutta vaatii rekisteröitymisen. Harrastuksen järjestäjiä on tiedotettu tarjouspyyntökyselystä sähköpostitse.

Maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä

Peruskouluikäiset lapset ja nuoret voivat osallistua erilaisiin maksuttomiin harrastusryhmiin koulupäivää ennen ja sen jälkeen. Toiminta tunnetaan nimellä harrastamisen Lahden malli. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus mielekkääseen ja maksuttomaan harrastukseen. Lisätietoa koulujen harrastustoiminnasta löytyy kaupungin lahti.fi -verkkosivuilta sekä harrastuksista harrastelahti.fi -sivuilta.

Lisätiedot

Harrastamisen Lahden mallin toiminta, hankekoordinaattori Seppo Koponen, 044 482 6387, seppo.koponen@lahti.fi

Muut harrastamiseen liittyvät asiat:
Harrastuskoordinaattori Roosa Rusanen, 044 416 3743, roosa.rusanen@lahti.fi

Linkki hankintailmoitukseen Hilmassa:  https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procedure/6365/enotice/8176/

Harrastustoiminta – Lahti

harrastelahti.fi

Jätä tarjous Tarjouspalvelu.fi -portaalissa