Hyppää sisältöön

Iltapäivätoimintaan ottamisen periaatteita muutettiin ja Mukkulan koulun rehtoriksi Virve Heikkilä 

Lukuvuodesta 2025–26 alkaen iltapäivätoimintaan otetaan ensisijaisesti kaikki hakuaikana hakeneet koulunsa aloittavat ensimmäisen luokan oppilaat. Lukuvuoden 2024–25 iltapäivätoimintaan lapset otetaan nykyisen periaatteen mukaisesti eli kaikille hakuaikana hakeneille on paikka. 1.8.2024 alkaen korotetaan iltapäivätoiminnan kuukausimaksua ja tarkennetaan toimintapaikan irtisanoutumiskäytäntöä. Mukkulan peruskoulun rehtoriksi valittiin KM Virve Heikkilä. Myös muut asiat sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 21.5.2024 esityslistan mukaisesti.

Lukuvuodesta 2025–26 alkaen iltapäivätoimintaan etusijalla ovat kaikki hakuaikana hakeneet koulunsa aloittavat ensimmäisen luokan oppilaat. Iltapäivätoimintaan voivat edelleen hakea myös toisen vuosiluokan sekä erityisen tuen oppilaat. Mikäli hakijoita on enemmän kuin ryhmään mahtuu, niin oppilaat arvotaan. Ensimmäisen luokan oppilaat ovat myös arvonnassa etusijalla. 

Hakuajan jälkeen tulleet hakemukset menevät jonoon saapumisjärjestyksessä. 

Mikäli oppilas ei pääse iltapäivätoimintaan, niin tarjolla on koulujen kerhotoimintaa, joka on oppituntien ulkopuolista, oppilaille maksutonta ja vapaaehtoista harrastustoimintaa osana koulupäivää. 

Iltapäivätoimintaan osallistuvan lapsen kuukausimaksu nostetaan 100 eurosta 120 euroon kuukaudessa. Välipalan sisältävä maksu on pysynyt samana viimeisen kahdeksan vuoden ajan. 

Jatkossa irtisanoutumisaika on aina päättyvän kuukauden 15. päivä. Nykykäytännön mukaan irtisanoutumisaika on ollut kaksi viikkoa irtisanoutumisajankohdasta.   

Kunta voi päättää iltapäivätoiminnan laajuudesta 

Kunnissa järjestettävään koulun jälkeiseen iltapäivätoimintaan hakeutuminen on perheille vapaaehtoista, mutta kunta voi päättää iltapäivätoiminnan laajuudesta. Lahdessa toimintaan on otettu vuosina 202024 kaikki hakuaikana hakemuksensa jättäneet 12-luokan sekä erityisen tuen oppilaat. 

Toiminnan suunnittelun ja henkilöresurssien tarkoituksenmukaisen mitoituksen haasteena on lapsimäärän väheneminen lukuvuoden edetessä, kun osa toisen vuosiluokan lapsista jättäytyy toiminnasta pois. 

Toiminnan laajennuttua myös kustannusvaikutukset ovat kasvaneet, muun muassa palkkakulut, palveluntuottajille maksettavat toiminta-avustukset sekä välipalan kustannukset ovat nousseet. 

Toiminta-aika on neljä tuntia klo 1216 jokaisena koulupäivänä. Aamutoimintaa ei järjestetä 1.8.2024 alkaen missään toimipisteessä Lahdessa. 

Lukuvuodelle 20242025 iltapäivätoimintaan saatiin 918 hakemusta, joista 2/3 (606) on koulutulokkaita. Edellisenä keväänä hakemusten määrä oli 879 hakemusta. Iltapäivätoimintapaikkaa on haettu pääasiassa ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille sekä yksittäisille erityisessä tuessa oleville 39 -luokkalaisille.  

Mukkulan peruskoulun rehtoriksi Virve Heikkilä

Valintatyöryhmän esityksestä sivistyslautakunta valitsi Mukkulan peruskoulun rehtoriksi KM Virve Heikkilän kokouksessaan 21.5.2024. Virka täytetään 1.8.2024 alkaen. Heikkilä on toiminut koulun rehtorin tehtävässä lukuvuoden 2023–24.  

Valintatyöryhmän mukaan valitulla on monipuolinen ja kaupungin perusopetuksen tarpeisiin parhaiten vastaava kokonaisnäkemys koulun johtamisesta kaupunkistrategian mukaisesti sekä hyvinvoinnin ja tiimitoiminnan edistämisestä perusopetuksessa. Heikkilän haastattelussa tulivat monipuolisesti esille lisäksi kyvykkyys koulun talouden hallintaan, osaaminen sähköisten järjestelmien käytössä, ratkaisukeskeisyys sekä erinomaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.  

Valintatyöryhmässä oli edustaja sivistyslautakunnasta ja nuorisovaltuustosta, opetus- ja kasvatusjohtaja ja palvelupäällikkö perusopetuksesta sekä henkilöstöpäällikkö.   

Mukkulan peruskoulun rehtorin tehtävään hakemuksensa jätti määräaikaan mennessä 11 hakijaa, joista 10 täytti kelpoisuusvaatimukset. Kuusi hakijaa kutsuttiin haastatteluun.  

Mukkulan peruskoulun rehtorivirka on tullut avoimeksi vakinaisen viranhoitajan irtisanouduttua tehtävästään. 

Lisätietoja 

Lahden kaupunki
Opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämsén, p. 044 716 1328
Palvelupäällikkö Matti Saarela, p. 044 416 3336 
Iltapäivätoiminnasta palvelupäällikkö, Kirsikka Saresma, p. 044 482 6409 ja
perusopetuksen asiantuntija, Mirka Pilvi, p. 044 716 1470 

Sivistyslautakunnan kokouksen 21.5.2024 esityslista Dynasty-verkkopalvelussa