Hyppää sisältöön

Iskun kortteliin kaavaehdotus kymmenelle kerrostalolle

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee 20.10.2021 kokouksessaan Paavolan kaupunginosan korttelia koskevan maankäyttösopimuksen ehtojen hyväksymisen.

Kortteli käsittää kokonaisuudessaan Sepon-, Kauppa-, Sammon- ja Saimaankadun rajaaman alueen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa liikerakentamiseen osoitettu kortteli pääosin asumiskäyttöön.

Kaavaehdotus mahdollistaa kymmenen 8–16 kerroksisen kerrostalon sekä näitä palvelevan parkkitalon rakentamisen kortteliin. Liikerakentamista on suunniteltu osaan rakennettavien rakennusten pohjakerroksista. Korttelia kutsutaan Iskun kortteliksi.

Asemakaavamuutoksesta maanomistajat maksavat kaupungille yhteisvastuullisesti 20 000 euroa sekä kunnallisteknisenä korvauksena 3,2 miljoonaa euroa. Korvaus tullaan käyttämään pääsääntöisesti asemakaava-alueen ja sen lähiympäristön kunnallistekniikan toteuttamiseen ja perusparantamiseen. Lähimmät toteutettavat kohteet ovat Saimaankadun katutilan kehittäminen ja pyöräilyn baanaverkon toteuttaminen, Kauppa-, Sammon- ja Seponkadun katutilan kehittäminen korttelin rakentamisen yhteydessä sekä turvallisten ja viihtyisien koulureittien toteutus Paavolan kampukselle ja Harju-Lotilan alakoululle.

Herrasmanninkadun kulkuyhteyksiä parannetaan rantaan ja ulkoilureiteille

Herrasmanninkadun ja uimarannan pysäköintialueen katusuunnitelmat ovat lautakunnan käsittelyssä. Alueen liikenne on vilkasta ja suunnittelussa varaudutaan lisääntyvään liikenteeseen Herrasmannin alueella.

Kadun päätyyn rakennetaan kiertoliittymätyyppinen kääntöpaikka, josta liikenne ohjataan leirintäalueelle ja uimarannan pysäköintialueelle. Kadun itäreunaan rakennettava jalankulun ja pyöräilyn väylä parantaa jalan ja pyörillä liikkuvien kulkuyhteyttä rannan suuntaan ulkoilureiteille. Olemassa olevia hyväkuntoisia puita säästetään mahdollisimman paljon. Uusilla puu- ja pensasistutuksilla jaetaan pysäköintialueita sekä maisemoidaan katuympäristöä.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslista 20.10.2021.

Lisätietoja