Hyppää sisältöön

Jalkarannan monitoimitalon, Mukkulan ja Villähteen koulujen sekä Möysän, Paavolan ja Viherlaakson päiväkotien sisäilmaolosuhteita seurataan

Jalkarannan monitoimitalon tilat ovat normaalisti käytettävissä, mutta mahdollisia sisäilmaoireiluja ja -olosuhteita edelleen seurataan. Mukkulan peruskoulun E-rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus tehdään alkuvuodesta 2021. Villähteen koulun sisäilmatilanne on pääosin korjaantunut. Möysän, Paavolan ja Viherlaakson päiväkodeille haetaan keskitetysti väistötiloja.

Jalkarannan monitoimitalossa mahdollinen sisäilmaoireilu sekä sisäilmaolosuhteet edelleen seurannassa

Jalkarannan monitoimitalon henkilökunnalle teetetään sisäilmastokysely koettujen sisäilmaoireiden sekä olosuhdekokemusten hahmottamiseksi. Tuloksia peilataan aiemmin toteutettujen kyselyiden tuloksiin ja hyödynnetään arvioitaessa, onko asiassa tapahtunut muutosta 2020 aikana tehtyjen takuukorjausten myötä.

Lisäksi sisäilman olosuhdeseurannoilla seurataan, että talotekniikka tuottaa tiloihin suunnitellut sisäilmaolosuhteet ja kuntotutkimusmenetelmin lattiapäällysteiden kuntoa. Jalkarannan monitoimitalon tilat ovat normaalisti käytettävissä.

Lasten sisäilmaoireilusta huoltajia pyydetään olemaan yhteydessä oppilasterveydenhuoltoon tai oman alueen neuvolapalveluihin sekä ilmoittamaan asiasta päiväkodin johtajalle.

Mukkulan peruskoulun E-rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus tehdään alkuvuodesta 2021

Parhaillaan laaditaan tutkimussuunnitelmaa. Tutkimustulokset ovat käytettävissä arviolta huhtikuuhun 2021 mennessä. Tulosten perusteella kyetään kokonaisvaltaisesti arvioimaan sisäilmaan mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä sekä sen pohjalta korjaustarpeita. Kuntotutkimuksen aikana tilat ovat normaalisti käytettävissä.

Villähteen koulun sisäilmatilanne on pääosin korjaantunut

Villähteen koulun sisäilmatilanne on pääosin korjaantunut, kun hirsikoulun sekä liikuntasalirakennuksen käyttöä on omaehtoisesti vähennetty minimiin. Tilajärjestelyjen koetaan hankaloittavan koulutoimintaa, mutta muuten koulut tilat ovat normaalisti käytettävissä.

Yksittäisiä oireilutapauksia ja -kokemuksia poikkeavista sisäilmaolosuhteista edelleen ilmenee ja näitä ratkaistaan tapauskohtaisesti ylläpidollisin sekä kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisin toimenpitein.

Möysän, Paavolan ja Viherlaakson päiväkodeille haetaan keskitetysti väistötiloja

Terveysvalvonnan kanssa käytyjen neuvotteluiden pohjalta päiväkotien nykyisten tilojen käyttöä voidaan jatkaa, kunnes väistötilat ovat käytettävissä. Möysän ja Viherlaakson päiväkodeissa nykyisten tilojen käytön takarajana on kesäkuun 2022 loppuun asti, Paavolan päiväkotitilojen vuoden 2021 loppuun asti.  Väistötilojen sijainnista ja tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan erikseen valmistelujen edetessä.

Vuoden 2020 aikana päiväkodeissa on tehty ylläpitoluontoisia ja päiväkotikohtaisia käyttöä turvaavia toimenpiteitä. Toimenpiteillä pyritään vähentämään sisäilmaan heikentävästi vaikuttavia tekijöitä.

Lasten mahdollisesta sisäilmaoireilusta huoltajia pyydetään olemaan yhteydessä oman alueen neuvolapalveluihin sekä kertomaan asiasta päiväkodin johtajalle. Paavolan ja Viherlaakson henkilökunnalle tehdään sisäilmastokysely alkuvuodesta 2021. Möysän henkilökunnan kokonaismäärä ei täytä kyselyn vähimmäisvaadetta 20 vastaajasta, joten heitä pyydetään viestittämään mahdollisista sisäilmaoireistaan työterveyshoitajalle. Näin toimittaessa kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä pysyy tietoisena vallitsevasta oireilutilanteesta.

Kunkin koulun ja päiväkodin oma sisäilmatyöryhmä seuraa sisäilmatilannetta. Asianosaisia pidetään ajan tasalla asioiden etenemisestä. Tilanteissa menetellään kaupungin päivitetyn sisäilmatoimintamallin mukaisesti.

Lisätietoja

Lahden kaupunki Lahden Tilakeskus, Jussi Hietala, sisäilma-asiantuntija, jussi.hietala@lahti.fi, 044 482 6222

Toimintaan liittyvissä asioissa
Jalkarannan monitoimitalo, toiminnanjohtaja, koulun rehtori Anu Kauppinen, 050 398 5330 ja päiväkodin johtaja Ritva Pekonen, 050 398 5786
Mukkulan peruskoulun rehtori Hanna Saarinen, 044 482 6292
Mukkulan päiväkodin johtaja Minna Ryyppö tai varajohtaja Sari Suikki, 050 398 5796
Villähteen koulun rehtori Pirjo Tenhu, 040 766 1664
Villähteen päiväkodin johtaja Hanna Talvisalmi, 044 769 8639
Möysän päiväkodin johtaja Jaana Siikanen, 050 398 5789
Paavolan päiväkodin johtaja Minna Halme, 050 398 5476
Viherlaakson päiväkodin johtaja Jarkko Linnavirta ja 2.1. alkaen Marjo Saajola, 050 398 5797 tai 044 482 6335

Kaupungin päivitetty sisäilmatoimintamalli: https://www.lahti.fi/tiedostot/sisailmatoimintamalli/