Hyppää sisältöön

Jätehuoltomääräykset muuttuvat 1.6.2021

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset muuttuvat 1.6.2021 alkaen. Sekajätteen tyhjennysväli ilman biojätteen kompostointia tai erilliskeräystä pitenee 4 viikkoon. Energiajätteen tyhjennysväli pitenee 26 viikkoon.

Jäteastioiden tyhjennysväliä on mahdollista pidentää

Sekajätteen tyhjennysväli ilman biojätteen kompostointia tai erilliskeräystä voi jatkossa olla 4 viikkoa. Jos biojätteet kompostoidaan tai erilliskerätään, voi sekajäteastian tyhjennysväliksi sopia kuljetusyrityksen kanssa 5-16 viikkoa.

Energiajäteastian tyhjennysväliksi voi jatkossa sopia enimmillään 26 viikkoa suoraan kuljetusyrityksen kanssa.

Jätteet tulee sopia jäteastiaan, niin että kannen voi aina sulkea. Jos jätettä syntyy poikkeuksellisen vähän, voi sekajäteastialle hakea yli 16 viikon tyhjennysväliä jätehuoltoviranomaiselta. Pisin myönnettävä tyhjennysväli sekajäteastialle on 26 viikkoa. Energiajäteastialle ei voi hakea tyhjennysvälin pidentämistä.

Ilmoita jätteenkuljetusyritykselle kestääkö yksityistie jäteauton painon

Painorajoitetuilla yksityisteillä tulee olla lisäkilpi Huoltoajo sallittu tai Ei koske jäteautoa tai jätteenkuljetuksen sallimisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun. Merkitseminen tai ilmoittaminen koskee sekä seka- ja energia- jäteastioiden tyhjentämistä että lietesäiliöiden tyhjentämistä.

Jätteen kuormausajat pitenevät

Jätteenkuormaus on sallittu arkisin klo 6–22 ja lauantaisin ja sunnuntaisin klo 7–22. Kuormaaminen ei saa aiheuttaa meluhaittaa. Paikallisella ympäristönsuojeluviran- omaisella on joissakin kunnissa tästä tiukempia kuormausaikoja. Jätehuoltomääräyksissä poikkeavista kuormausajoista tulee jatkossa hakea poikkeamista jätehuoltoviranomaiselta.

Lisätiedot:

Jätehuollon suunnittelija, Sanna Kumpumäki p. 044 018 7143

Jätehuollon suunnittelija, Satu Orho p.  050 559 4201

jatelautakunta@lahti.fi