Hyppää sisältöön

Joukkoliikennelautakunnan päätökset 12.2.2020

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta käsitteli helmikuun kokouksessa muun muassa tulevan kesän liikennöintimuutoksia, Padasjoen liikenteen järjestämismallia ja viestintäasioita.

Eu:n palvelusopimusasetuksen soveltaminen Padasjoen kunnassa

Markkinaehtoiset vuorot ovat loppumassa Padasjoelta Asikkalan vuorojen siirtyessä bruttomalliin. Tämän vuoksi myös Padasjoen kunnan täytyy hankkia joukkoliikennettä EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisesti.

Lautakunta päätti valita Padasjoen kunnan ja sieltä Lahteen suuntautuvan julkisen henkilöliikenteen järjestämistavaksi bruttomallin. Bruttomalli on käytössä myös muissa alueen kunnissa. Liikenne on tarkoitus aloittaa samaan aikaan kuin Asikkalassa.

Joukkoliikenteen viestintä- ja markkinointisuunnitelma

Joukkoliikenteen markkinoinnin ja viestinnän vuoden 2020 painopiste on muutosviestinnässä. Vuoden aikana alkaa uudelleen kilpailutettua liikennettä ja liikennöinnissä tapahtuvista muutoksista on tärkeää viestiä matkustajille. Viestintätarpeita tuovat myös työmaiden aiheuttamat liikennöintimuutokset.

Muita vuoden 2020 viestinnän ja markkinoinnin teemoja ovat mm. työsuhdematkalipun käyttöönotto, vyöhyke- ja lippujärjestelmäuudistustyön käynnistäminen, runkolinjasto ja yhteistyö eri sidosryhmien ja tapahtumien kanssa. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi viestintä- ja markkinointisuunnitelman vuodelle 2020.

Suunnitelma kesäkauden joukkoliikenteen tarjonnasta

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi kokouksessa esitellyt suunnitelmat toteutettavista liikennöintimuutoksista kesäkaudelle 2020. Kesäkauden liikennöinti alkaa 1.6.2020 ja päättyy 9.8.2020.

Edellisen kesän liikennetarjontaa on tarkistettu saatujen asiakaspalautteiden ja matkustajamäärien perusteella huomioiden talousarvion 2020 määrärahat. Reittimuutoksissa on huomioitu myös tulevan kesän työmaiden vaikutukset. Muutokset on kuvailtu kokouksen asiakirjoissa ja Lahden seudun liikenne tiedottaa muutoksista tarkemmin omissa kanavissaan myöhemmin keväällä.

Aloite Keskussairaalankadun vuorojen siirtämisestä Hoitajankadulle

Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä on lähestynyt joukkoliikennelautakuntaa aloitteella, jossa pyydetään kaikkia Päijät-Hämeen keskussairaalalle ajavia vuoroja käyttämään Hoitajankadun pysäkkiä, joka sijaitsee lähempänä nykyistä remontin aikaista pääovea. Päätösehdotuksessa ei esitetty muutoksia nykyiseen liikennöintiin, mutta joukkoliikennelautakunta päätti palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

Joukkoliikennelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat luettavissa Lahden kaupungin KtWeb-palvelussa.

Aihealueet