Hyppää sisältöön

Joukkoliikennelautakunnan päätökset 31.3.2020

Joukkoliikennelautakunta päätti maaliskuun kokouksessa luopua toistaiseksi käteisen käsittelystä Lahden seudun liikenteen linja-autoissa sekä käynnistää tarjouskilpailut tulevalle liikenteelle.

Käteisen rahan käytöstä luopuminen valmiuslain voimassaolon ajaksi

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta päätti luopua käteisen rahan käytöstä LSL:n linja-autoissa torstaista 2.4.2020 alkaen. Käteisen rahan käytöstä luovutaan valmiuslain voimassaolon ajaksi. Käytännössä käteisen rahan käytöstä luopuminen tarkoittaa sitä, että bussista ei voi ostaa kertalippua eikä siellä voi ladata matkakorttia. Matka maksetaan Waltti-matkakortilla, LSL:n mobiilisovelluksesta ostetulla mobiililipulla tai ennakkoon lippuautomaatista ostetulla paperisella kertalipulla.

Lippuja voi hankkia Lahden seudun liikenteen muista myyntikanavista.

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana tai kosketuksen kautta, ja toimenpiteellä pyritään suojelemaan sekä kuljettajien että matkustajien terveyttä, kun lähikontaktit kuljettajan ja matkustajien välillä vähenevät ja käteisen rahan käsittely loppuu.

Kilpailutuksen käynnistäminen tuleville runkolinjoille

Osalla nykyisistä liikennöintisopimuksista on käytössä optiokausi, joka päättyy 30.6.2021. Päättyvät sopimukset sisältävät nykyiset linjat 1, 5, 16, 20, 21, 31, 32, 33 ja 35.

Joukkoliikennelautakunta päätti käynnistää tarjouskilpailun 1.7.2021 alkavasta liikenteestä bruttoperusteisella järjestämismallilla. Nyt päättyvien kohteiden linjat kilpailutetaan runkolinjastosuunnitelman mukaisesti, jolloin linjojen numerointeihin ja reitteihin tulee osittain muutoksia. Tulevalle runkolinjalle 1 Karjusaaresta ja Soltista Liipolaan vaaditaan sähköbusseja.

Heinolan ja Orimattilan linjojen kilpailutus uudelleen auki

Joukkoliikennelautakunta päätti käynnistää tarjouskilpailun Heinolan ja Orimattilan välisestä liikenteestä. Aiemmin tammikuussa lautakunta keskeytti kilpailun hankintayksikön muuttuneen taloustilanteen vuoksi.

Heinolan ja Orimattilan kuntien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella nyt käynnistettävään tarjouskilpailuun on tehty muutoksia. Keskustelujen perusteella esitetään sopimuskaudeksi viittä vuotta ja optiokaudeksi kahta vuotta. Heinolan kirkonkylälle ajavia vuoroja ei ajettaisi jatkossa Mustikkahaan kautta, jotta parannetaan linjan täsmällisyyttä ja varmistetaan Z-junaan ehtiminen. Kumpikaan kunnista ei halua karsia joukkoliikenteen palvelutasoa, vaan säilyttää vuorotarjonnan nykyisellään ja kunnat valmistautuvat kustannusten nousuun uuden kustannustenjaon mukaisesti. Lisäksi matalalattiaiseksi kalustoksi vaaditaan uusia linja-autoja.

Joukkoliikennelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat luettavissa KtWeb-palvelussa.

Aihealueet