Hyppää sisältöön

Joukkoliikennelautakunta 12.5.2020

Joukkoliikennelautakunta käsitteli muun muassa Päijät-Hämeen keskussairaalan pysäkkeihin liittyvää aloitetta sekä talvikauden 2020-2021 liikenteen järjestämistä.

Aloite Keskussairaalankadun pysäkin poistamiseksi ja kaikkien linja-autovuorojen ajaminen Hoitajankadun pysäkin kautta.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on lähestynyt joukkoliikennelautakuntaa kirjeellä, jossa esitetään, että Keskussairaalankadun pysäkki tulisi poistaa ja kaikkien vuorojen tulisi ajaa lähempänä nykyistä pääovea sijaitsevan Hoitajankadun pysäkin kautta.

Esityslistan perusteluosan mukaan kaikkien vuorojen siirtäminen Hoitajankadulle ei ole nykytilanteessa mahdollista, sillä muutos lisäisi merkittävästi joukkoliikenteen kustannuksia.

Linjan 8 ajoaika viikonloppuisin mahdollistaa käynnit Hoitajankadulla. Tämä helpottaa sekä keskussairaalalla vierailevien että työskentelevien kulkua väliaikaiselle pääovelle. Ratkaisu ei kuitenkaan kohtuuttomasti heikennä joukkoliikenteen houkuttelevuutta keskussairaalan ohi kulkevien matkustajien näkökulmasta.

Lautakunta päätti, että linjalla 8 kaikki lauantain ja sunnuntain vuorot ajetaan Hoitajankadun kautta 10.8.2020 alkaen. Käytäntö on voimassa väliaikaisesti, kun pääsisäänkäynti on rakennustöiden vuoksi siirretty ja se otetaan käyttöön talviaikataulukaudelle siirryttäessä.

Suunnitelma talvikauden 2020-2021 joukkoliikenteen tarjonnasta

Talvikauden liikennöinti alkaa 10.8.2020 ja päättyy 6.6.2021. Edellisen talven liikennetarjontaa on tarkistettu saatujen asiakaspalautteiden ja matkustajamääräraportoinnin perusteella, huomioiden talousarvion 2020-2021 määrärahat ja joukkoliikenteen säästötavoitteet. Reittimuutoksissa on myös huomioitu käynnissä olevien työmaiden vaikutus liikennöintiin. Suunnitellut muutokset esiteltiin kokouksessa. § 24 kohdalla poistettiin perusteluosan tekstistä linjojen 13, 31 ja 32 muutoksia koskevat kappaleet työmaan siirtymisen vuoksi.

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta talvikauden 2020-2021 joukkoliikenteen liikennöintimuutokset kokouksessa tehdyin muutoksin.

Lisäksi lautakunta hyväksyi lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmän päivitetyn palvelusopimuksen sekä EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisen vuosittaisen yhdistelmäraportin.

Kokouksen esityslista ja pöytäkirja luettavissa KTweb-palvelussa.

Aihealueet