Hyppää sisältöön

Kartanon koulun kummassakin toimipisteessä toistaiseksi vuosiluokkien 1–6 opetusta

Nastolan alueella ja kaupunkitasoisesti oppilasmäärä laskee. Ersta-Villähteen alueen uusi oppilasmääräennuste on edellistä ennustetta positiivisempi. Alueen alakoululaisten määrä laskee ennusteiden mukaan vain reilulla 30 oppilaalla vuoteen 2035 mennessä. Ennuste ei huomioi yksityisiin kouluihin tai painotettuun opetukseen hakeutuvia.

Erstan ja Villähteen peruskoulut yhdistyivät hallinnollisesti elokuusta 2022 alkaen osana palveluverkkosuunnitelmaa 2021. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti Erstalla Kärrytien toimipiste on 1–6 vuosiluokkien kaksisarjainen toimipiste. Villähteelle suunniteltiin 0–2 vuosiluokkien yksikköä syksystä 2024.

– Uuden oppilasennusteen valossa on kuitenkin tarkoituksenmukaista, että Villähteellä Kankaantien toimipisteessä säilytetään vielä toistaiseksi 1–6 vuosiluokkien yksisarjainen toimipiste, kertoo opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämsén.

Jämsénin mukaan käyttöön otettu jatkuva palveluverkkotarkastelu ja oppilasmääräennusteiden seuranta mahdollistaa reagoinnin nopeastikin muuttuvien tilanteiden mukaan, mitä myös sivistyslautakunta päätöstä tehdessään korosti.

– Villähteen uusimpaan rakennukseen mahtuu yksisarjainen koulu ja sen tarvitsema esiopetusryhmä. Uusi osa palvelisi hyvin pienin muutoksin tätä käyttöä, vastaava rehtori Matti Saarela toteaa.

Lahden Tilakeskuksen kanssa on käynnistetty selvittely tilaratkaisuista.

Saarelan mukaan opetusjärjestelyjä tarkastellaan yhdessä koulun henkilöstön kanssa tilaratkaisut huomioiden.
– Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen.

Taustaa

​Nastolan alueen oppilasennusteen mukaisesti alakoululaisten määrä laskee 272 ja yläkoululaisten määrä 152 oppilaalla vuoteen 2035 mennessä.

Suurin oppilasmäärän lasku kohdistuu Kirkonkylä–Rakokivi oppilaaksiottoalue​elle, jossa alakoululaisten määrä laskee vajaat 240 oppilasta

Nastolan alueen palveluverkkotarkastelusta on kerrottu sivistyslautakunnalle, henkilöstölle sekä huoltajille. Huoltajat pääsivät keskustelemaan asiasta uuden yhdistyneen Kartanon peruskoulun vanhempainillassa maanantaina 30. tammikuuta.

​Kartanon koulu toimii Lahden Villähteellä kahdessa toimipisteessä: Kartanon peruskoulu, Kärrytien toimipiste (ent. Ersta) ja Kankaantien toimipiste (ent. Villähde). Kartanon peruskoulussa oppilaita on yhteensä 419 ja henkilöstöä 40.  

Lisätiedot

Lahden kaupunki, sivistyspalvelut
Perusopetus
vastaava rehtori Matti Saarela, pohjoinen alue ja Nastola, 044 416 3336
opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämsén, 044 716 1328