Hyppää sisältöön

Katujen talvikunnossapito ja formiaatti

Katujen kunnossapito ja liukkaudentorjunta-aine formiaatti ovat tämän lumisen talvikauden ykkösaiheita kaupungille tulevassa palautteessa. Formiaatista on valitettavasti liikkeellä paljon virheellistä tietoa.

Lahden kaupunki on käyttänyt ympäristöystävällistä formiaattia katujen talvikunnossapidossa vuodesta 2017 asti. Käyttö aloitettiin ajoväylillä keskustan kriittisillä pohjavesialueilla talvikaudella 2017–2018. Talvikunnossapidossa tavallisesti käytetty suola kertyy pohjaveteen ja nostaa veden kloridipitoisuuksia. Formiaatti hajoaa maaperään joutuessaan ja näin ollen ei kerry vesistöihin ja luontoon.

Lahdessa ja Lahden seudulla pohjavesimuodostumat ovat koko Suomen mittakaavassa suurimmillaan. Kerran pohjaveteen päässeitä epäpuhtauksia on vaikeaa – ellei mahdotonta – poistaa. Pohjaveden tilaa seurataan kaupunginsairaalan lähellä olevasta mittauspisteestä. Katujen kunnossapidon kemikaaleilla todella on merkitystä. Muutokset ovat hitaita, mutta mittausten perusteella kloridin kertyminen pohjaveteen on selvästi lähtenyt tasaantumaan.

Formiaatti on kemiallinen liukkaudentorjunta-aine

Formiaattituotteet toimivat kemiallisessa liukkaudentorjunnassa matalammissa lämpötiloissa kuin suola. Suolan käyttö joudutaan lopettamaan noin –8 asteessa.

Talvikaudella 2019–2020 formiaatin käyttöä laajennettiin ajoväyliltä kävely- ja pyöräteiden liukkaudentorjuntaan. Tuolloin formiaateilla hoidettiin noin 2 km:n pituinen reitti Matkakeskukselta etelään Apilakadulle. Tällä talvikaudella laajensimme formiaattien käyttöä kävely- ja pyöräteillä ja nyt talviharjattavia väyliä on 20 km. (Tutustu talviharjattaviin reitteihin)

Käytännössä kadulle satanut lumi poistetaan harjaamalla ja/tai auraamalla. Jotta puhtaaksi harjatulla kadulla on turvallinen liikkua, tarvitaan lumenpoiston lisäksi kemiallista liukkaudentorjuntaa sekä joskus hiekoitusta. Tavoitteena on lumeton ja jäätön asvalttipinta. Lähes kaikilla talviharjattavilla katuosuuksilla on tarjolla myös reittivaihtoehto, jossa talvikunnossapito on toteutettu perinteisesti: auraamalla ja hiekoittamalla.

Joulukuussa 2020 laajensimme formiaattien käyttöä myös ajoradoilla, kun kaupungin katuverkkoon lisättiin Mannerheiminkatu, Hämeenlinnantie ja Uudenmaankatu.

Formiaatti lähtee pinnoilta vesipesulla

Kengille tai vaatteille itse formiaatti ei ole vaarallista. Se on täysin vesiliukoinen ja pestävissä pois pinnoilta vedellä ja yksinkertaisilla pesuaineilla. Formiaatin sulattamassa vedessä voi olla mukana esimerkiksi kadusta tai liikenteestä tulleita epäpuhtauksia. Formiaattituotteiden korroosiovaikutus on pienempi kuin suolalla. Korroosiovaikutusta voidaan edelleen vähentää esim. polkupyörien tehokkaammalla puhtaanapidolla.

Palautetta on saatu myös talviharjatuilla kävely- ja pyöräteillä ulkoilutettujen koirien tassu- ja ihoärsytyksestä. Palautteiden perusteella suurin tassuongelma on ollut kovilla pakkasilla. Kuten suola, myös formiaatitkin voivat aiheuttaa rikkoontuneella iholla ärsytystä ja kirvelyä. Tassuistakin formiaatti on pestävissä pois.

Formiaattituotteet eivät sisällä vaarallisia ainesosia

Materiaalintoimittajamme on laatinut formiaattituotteiden käyttöturvallisuustiedotteet (KTT). Tiedotteet on toimitettu pääurakoitsijallemme ja Päijät-Hämeen Pelastuslaitokselle ja tilaajana olemme myös tutustuneet aineistoon. Tiedotteet on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen mukaisesti (CLP-asetus). Käyttämämme formiaattituotteet eivät ole luokiteltu haitallisiksi, eivätkä ne sisällä vaarallisia ainesosia. Koska tuotteita ei ole luokiteltu vaarallisiksi, niistä ei tarvitse tehdä kemikaali-ilmoitusta TUKES:ille.

Kaikilla urakka-alueillamme on linjattu, että pohjaveden muodostumisalueella ei jatkossa käytetä suolaa liukkaudentorjunnassa eikä pölynsidonnassa. Materiaalin kustannukset ovat korkeat, mutta formiaatin käyttö on kaupungilta merkittävä ympäristöteko. Tulokset näkyvät pohjaveden laadussa – mutta myös tienkäyttäjän turvallisuudessa.

Teksti on julkaistu Etelä-Suomen Sanomien mielipidepalstalla 1.3.2021

Aihealueet