Hyppää sisältöön

Kaupungille kaksi uutta ilmastokumppania

Liikuntakeskus Pajulahti ja tapahtumajärjestäjä Tavata Global Oy ovat allekirjoittaneet ilmastositoumukset kaupungin kanssa.

Ilmastokumppaniksi haluavat laativat kevyen päästökartoituksen, jonka avulla saadaan käsitys yrityksen suurimmista päästölähteistä. Päästökartoituksen pohjalta yritykset voivat asettaa omat päästövähennystavoitteensa.

Liikuntakeskus Pajulahti on asettanut tavoitteekseen jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tehostamisen, energiaomavaraisuuden lisäämisen esimerkiksi aurinkoenergialla, vastuullisuusviestinnän kehittämisen sekä tapahtumien vastuullisuuden kehittämisen.

Tavata Global Oy on sitoutunut tekemään laskentaa yrityksen päästöistä, vähentämään liikkumisen päästöjä korvaamalla henkilöautolla liikkumista julkisilla tai polkupyörällä sekä lisäämään viestintää vastuullisesta ja kestävästä IT-alan yritystoiminnasta omilla nettisivuilla ja somekanavissa.

Ilmastokumppanuus sopii kaikille – uusia yrityksiä ja toimijoita otetaan mukaan ympäri vuoden

Ilmastokumppanuudella kaupunki haluaa tarjota erityisesti alueen pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuden ryhtyä ilmastotyöhön ja tuoda se näkyväksi osaksi toimintaansa. Ilmastokumppanuus on maksutonta ja perustuu vapaaehtoisuuteen sekä itse asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen ja seurantaan. Ilmastokumppanuus sopii toimialasta riippumatta kaikille organisaatioille, jotka haluavat kehittää toimintansa ympäristövastuullisuutta.

Ilmastokumppanuudesta kiinnostuneiden yritysten on mahdollista saada LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoilta tukea sekä päästölaskentaan että toimenpiteiden suunnitteluun.

Lue lisää ilmastokumppanuudesta

Aihealueet