Hyppää sisältöön

Kaupungin kahden lukion aikakausi alkaa, yhteishaussa Gaudia ja lyseo

Lahden kaupungin lukiokentällä jokavuotinen valtakunnallinen yhteishaku alkaa suuren muutoksen keskellä.

Yhteishaussa 22.2. – 22.3.2022 yhdeksäsluokkalaiset voivat hakea kaupungin kahteen lukioon: perinteikkääseen Lahden lyseoon ja upouuteen Lahden lukio Gaudiaan. Kevätlukukauden 2022 päätteeksi Kannaksen ja Tiirismaan lukiot lakkaavat ja yhdistyvät elokuusta Gaudiaksi. Gaudia aloittaa uudella Paavolan kampuksella, keskustan koulu- ja kulttuuriytimessä.

Nykyiset yhdeksäsluokkalaiset hakeutuvat toisen asteen oppilaitoksiin toisena oppivelvollisena ikäryhmänä. Tänä lukuvuonna 2021 – 2022 lukioissa on totuteltu uusiin käytänteisiin, kun uusille opiskelijoille on jaettu oppilaitoksen puolesta tietokoneet ja lisenssit sähköisiin oppimateriaaleihin.

Täytä hakulomake opintopolku.fi -kanavalla ja lisäksi lukioiden oma ainevalintakortti

Tämän kevään 2022 yhteishaussa Gaudiaan hakeutuva opiskelija valitsee Opintopolku.fi-kanavalla Kannaksen lukion. Sen alta löytyvät kaikki tulevan Lahden lukio Gaudian linjat: yleislinja, kuvataide- ja muotoilulinja, musiikkilinja ja kansainvälinen IB-linja. Valtakunnallinen Opintopolku-järjestelmä ei teknisesti mahdollistanut sitä, että hakukohteena voisi olla oppilaitos, joka varsinaisesti aloittaa vasta elokuussa.

Lahden lyseossa on tarjolla kolme linjaa: yleislinja, LUMATE-linja sekä urheilulinja. Lisäksi lyseon yleislinjalle päässeet opiskelijat voivat valita myös liikuntapainotteisen linjan.

Sekä Gaudiaan että lyseoon hakevia pyydetään täyttämään Opintopolun virallisen hakulomakkeen lisäksi myös lukioiden oma ainevalintakortti. Lukiot hyödyntävät ainevalintakorteista saatuja tietoja ykkösten opintotarjonnan suunnittelussa. Lahden lyseon liikuntapainotteiselle linjalle mielivien toivotaan merkitsevän ainevalintakorttiin linjaksi liikuntapainotteinen linja. Ainevalintakortti löytyy lukioiden omilta verkkosivuilta lahdenlyseo.fi ja gaudialahti.fi.

Hakuvaihtoehtojen järjestystä kannattaa tarkkaan pohtia

Jokainen 9.-luokkalainen hakee enintään seitsemään toisen asteen oppilaitokseen ja laittaa oppilaitokset tarkasti harkiten järjestykseen mieluisimmasta vaihtoehdosta alkaen. Hakujärjestys on sitova. Mikäli hakija saa opiskelupaikan esimerkiksi ensimmäiseksi valitsemastaan oppilaitoksesta, hän ei voi muuttaa mieltään ja ottaa opiskelupaikkaa vastaan mistään muusta valitsemastaan oppilaitoksesta, vaikka olisi keskiarvonsa puolesta päässyt kaikkiin. Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 16.6.2022.

Yhteishakuun valmistautuville 9.-luokkalaisille on järjestetty syystalven mittaan infotilaisuuksia omilla kouluillaan sekä esittelytilaisuuksia verkossa. Lukioiden opot, rehtorit ja linjakoordinaattorit vastaavat edelleen mielellään hakijoita ja heidän huoltajiaan askarruttaviin kysymyksiin.

Myös lukioiden verkkosivuilta saa paljon hyödyllistä tietoa. Gaudian verkkosivut ovat osittain kesken, koska uuden lukion toiminnan rakenteita ja käytänteitä suunnitellaan vielä koko kevään ajan. Sivut täydentyvät pikkuhiljaa. Kaikki hakijan tarvitsemat keskeiset tiedot ovat kuitenkin jo paikallaan.

Lyseossa opiskelijoita on keskimäärin 900. Uudessa Gaudiassa opiskelijamäärä on kaikkiaan 1350.

Lisätiedot

Lahden kaupunki

Lahden lukio Gaudia
rehtori Jyrki Rosti, 050 559 7840
apulaisrehtori Hanna Luttinen, 050 383 6527
gaudialahti.fi 

Lahden lyseo
rehtori Tero Matkaniemi, 050 559 7968
lahdenlyseo.fi

Kuva Antti Sihlman